Painovoimainen ilmanvaihto

MITEN PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO TOIMII?

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu yksinkertaisiin fysiikan lakeihin. Lämmin ilma on viileää ilmaa keveämpää ja se nousee ylöspäin. Ylöspäin nousevalle ilmalle on rakennettu poistohormi, josta ilma pääsee ulos. Vastaavasti hormin aiheuttama imu aiheuttaa huoneistoon alipaineen, jonka seurauksena viileämpi korvausilma pääsee korvausilmaventtiileistä tai korvausilma-aukoista sisälle. Lämpötilan aiheuttaman paine-eron lisäksi tuuli vaikuttaa paine-eroon. Kovemmalla tuulella painovoimainen ilmanvaihto toimii paremmin kuin tyynellä ilmalla.

PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO PERUSTUU FYSIIKAN LAKEIHIN

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu yksinkertaisiin fysiikan lakeihin. Lämmin ilma on viileää ilmaa
keveämpää ja se nousee ylöspäin. Ylöspäin nousevalle ilmalle on rakennettu poistohormi, josta ilma pääsee ulos. Vastaavasti hormin aiheuttama veto aiheuttaa huoneistoon alipaineen, jonka seurauksena viileämpi korvausilma pääsee korvausilmaventtiileistä tai korvausilma-aukoista sisälle. Lämpötilan aiheuttaman paine-eron lisäksi tuuli vaikuttaa paine-eroon. Kovemmalla tuulella
painovoimainen ilmanvaihto toimii paremmin kuin tyynellä ilmalla.

ILMANVAIHTO ON EDELLYTYS HYVÄLLE SISÄILMALLE

Poistopisteiden tehtävänä on poistaa huoneesta kosteaa ja epäpuhdasta ilmaa. Korvausilmaventtiilien tehtävänä on tuoda tilalle happirikasta ja raikasta ilmaa. Ilma on tuotava
hallitusti ja huollettavia ilmareittejä pitkin.

Painovoimainen ilmanvaihto toimii paremmin talvella​

Painovoimainen ilmanvaihto toimii parhaiten kylminä vuodenaikoina. Silloin lämpötilaero ulko- ja sisälämpötilan välillä on suurimmillaan. Suurempi lämpötilaero saa aikaan poistohormiin imun. Tämän poistohormin imun ansiosta korvausilmaa saadaan huoneistoon.

Kesäaikaan painovoimainen ilmanvaihto ei välttämättä toimi lainkaan​​

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu lämpötila – ja paine-eroon. Kesällä ulko- ja sisälämpötilojen eroa ei välttämättä ole lainkaan tai ulkolämpötila on sisälämpötilaa korkeampi. Silloin poistohormin vetoa ei synny, ja ilma ei virtaa huoneistoon korvausilmaventtiileistä.

Poistoilma hormia tai poistoilmakanavaa pitkin

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tarvitaan hormi tai kanava, jota pitkin lämmin ilma pääsee poistumaan huoneistosta. Poistoilma poistuu huoneistosta ilman koneellista apua, painovoimaisesti.

KORVAUSILMA ON TÄRKEÄ ELEMENTTI PAINOVOIMAISESSA ILMANVAIHDOSSA​.

Toimiva painovoimainen ilmanvaihto edellyttää, että korvausilmaa saadaan riittävästi. Mikäli korvausilman saanti estyy huollettavasta reitistä alkaa ilma virrata huoneistoon epäpuhtaista ja hallitsemattomista paikoista. Korvausilmaa voidaan näin ollen pitää painovoimaisen ilmanvaihdon toiminnan kannalta tärkeimpänä elementtinä. Ilman riittävää, hallittua korvausilmaa ilmanvaihto ei pysty toimimaan oikein ja aiheuttaa ison kasan ongelmia. 

Painovoimainen ilmanvaihto on tyypillinen ilmanvaihtotapa ennen 1985 rakennetuissa taloissa. Rakentamismääräykset tulivat voimaan ja ilmanvaihdolle asetettiin vaatimuksia. Painovoimaisen ilmanvaihdon idea on, että oleskelutiloihin tuodaan raikasta korvausilmaa korvausilmaventtiilien kautta, ilma siirtyy siirtoilmareittejä pitkin kohti epäpuhtaampaa ilmaa sisältäviä huoneita, joista se poistetaan poistoilmakanavan tai poistoilmahormin avulla ulos. Korvausilma tuodaan puhtaisiin tiloihin mm. makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin. Poistoilmaventtiili ja poistoilmakanavat sijoitetaan useimmin keittiöön, pesuhuoneeseen, saunaan, wc:hen sekä eteiseen ja vaatehuoneisiin.

ILMANVAIHTOVENTTIILEISTÄ VOI TUNNISTAA PAINOVOIMAISEN ILMANVAIHDON

Ilmanvaihtoventtiili paljastaa usein ilmanvaihtotavan. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei välttämättä ole näkyvissä muita kuin poistoilmaventtiileitä. Tuloilmaventtiileitä ei välttämättä ole lainkaan, vaan korvausilma tuodaan hallitsemattomasti rakenteiden läpi. 

Painovoimainen ilmanvaihto ei toimi suunnitellusti ilman ilmanvaihtoventtiiliä. Vuosien aikana ilmanvaihtoventtiilit ovat voineet jäädä remonttia tehdessä esimerkiksi uusien vaatekaappien tai seinäpinnoitteiden taakse talon sisäpuolella.

Ulkopuolella on voitu tehdä ulkoverhousremonttia ja uutta seinäpintaa asentava timpuri ei ole ymmärtänyt seinässä olevan ilmanvaihdolle elintärkeän ilmanvaihtoventtiilin tarkoitusta. Jos talon sisä- ja ulkopuolella ilmanvaihtoventtiilit ovat hukkuneet, niin voi olla vaikea arvioida tai tietää miten ilmanvaihto toimii. Tai toimiiko se lainkaan?

Poistoventtiili epäpuhdasta ja kosteaa ilmaa sisältävässä tilassa

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa poistoilmaventtiilit ovat kosteaa ja likaista ilmaa sisältävissä tiloissa. Poistoilmaventtiili on usein keittiön ja kosteiden tilojen katossa. Vanhoissa taloissa, etenkin kerrostaloissa on ilmanvaihtoritilä esimerkiksi keittiön seinässä. Ritilän kautta poistoilmaa johdetaan poistoilmahormiin. 

Vanhassa talossa poistoilmaventtiili voi olla rasvoittunut vuosikymmenien aikana. Jos poistoilmaventtiiliä ei ole puhdistettu säännöllisesti, rasvoittuneeseen poistoilmaventtiiliin on tarttunut vuosien aikana roskia, hämähäkinseittejä ja muuta likaa. Poistoilmaventtiili toimii oikein vain puhtaana, jotta sen läpi pääsee kulkemaan vapaasti ilmaa.

Raitisilmaventtiili ja tuuletusventtiili usein korvausilmareittinä

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa käytetään kuitenkin usein raitisilmaventtiileitä ja
tuuletusventtiileitä korvausilmareitteinä. Nämä vanhat venttiilit ja reitit tulisi pitää puhtaana ja toimintakunnossa.

Raitisilmaventtiili ja tuuletusilmaventtiili ovat tärkeitä korvausilmareitteinä, mutta vanhoissa
venttiileissä on monesti toimintaongelmia. Niiden kautta kulkevat ilmamäärät ovat riittämättömiä. Ei ole lainkaan epätavallista, että talon ulkopuolella rikkoontuneesta venttiilin ritilästä on päässyt lintu tekemään pesän korvausilmakanavaan. Silloin korvausilman reitti on tukossa.

Korvausilmaventtiili voi olla asennettuna ikkunaan tai tuuletusluukkuun

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa oleva korvausilmaventtiili voi olla asennettu myös ikkunaan. Usein ikkunan puitteisiin on tehty rakoventtiilit, joissa on erillinen suodatin korvausilman suodatukselle. Rakoventtiilin tunnistaa ikkunan yläosassa olevasta mekaanisesta laitteesta. Korvausilmaventtiili voi olla asennettu myös tuuletusluukkuun.  

Korvausilmaventtiili ikkunaan on ollut viime vuosikymmeninä tavanomainen ratkaisu myös jälkiasennuskohteissa.

Tuloilmaventtiili voi aiheuttaa vedontunnetta

Tuloilmaventtiilin ajatellaan usein aiheuttavan vedon tunnetta. Vedon tunne aiheutuu lattianrajaan vaipuvasta viileästä ilmasta tai liian vähäisestä venttiilien määrästä suhteessa asunnon poistopisteisiin.

PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO YLEISIN ENNEN VUOTTA 1985 RAKENNETUISSA TALOISSA

Painovoimainen ilmanvaihto on yleisin ilmanvaihtotapa ennen vuotta 1985 rakennetuissa taloissa. Rakentamismääräykset tulivat voimaan ja näiden myötä puhtaasti painovoimaisia rakennuksia on vähemmän. Painovoimaisen ilmanvaihdon idea on, että oleskelutiloihin tuodaan raikasta korvausilmaa korvausilmaventtiilien kautta, ilma siirtyy siirtoilmareittejä pitkin kohti epäpuhtaampaa ilmaa sisältäviä huoneita, joista se poistetaan poistoilmakanavan tai poistoilmahormin avulla ulos. Korvausilma tuodaan yleensä makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin. Poistoilmaventtiili ja poistoilmakanavat sijoitetaan useimmin keittiöön, pesuhuoneeseen, saunaan,
wc:hen sekä eteiseen ja vaatehuoneisiin.

TIIVISTÄMINEN JA POISTON TEHOSTAMINEN AIHEUTTAVAT ONGELMIA PAINOVOIMAISEEN ILMANVAIHTOON​

Painovoimainen ilmanvaihto on suhteellisen herkkä rakenteellisille muutoksille. Useimmin ongelmiaaiheutuu:

1.  Rakenteiden tiivistämisestä (ikkuna-, ovi- ja lämmitysjärjestelmäremonteista sekä
lisäeristämisestä)
2.  Korvausilmaventtiileiden poistamisesta
3.  Korvausilmaventtiileiden tukkimisesta
4.  Siirtoreittien puutteesta
5.  Poistoilmanvaihdon tehostamisesta

Painovoimainen ilmanvaihto ei toimi alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaan, jos rakenteita on tiivistetty ajattelematta ilmanvaihdon toimintaa. Kiinteistöjen rakenteisiin on usein tehty remontteja, jotka ovat tiivistäneet rakennetta. Ulkoseiniin mahdollisesti tehdyt lisäeristykset, sisäpuoliset levytykset ja pinnoitukset ovat vähentäneet luonnollisia korvausilmareittejä.

Korvausilmaventtiilit on voitu poistaa kokonaan. Vanhoissa alkuperäisissä ikkunoissa on voinut olla tuuletusikkunat, joita on käytetty talon tuulettamiseen. Tai ikkuna- ja oviremonttien seurauksena on tiivisteiden välissä olleet korvausilmareitit vähentyneet entisestään. Rakenteiden tiivistäminen ja puuttuvien korvausilmaventtiileiden vuoksi korvausilmaa ei saada riittävästi.

Korvausilmaventtiilien tukkimisesta aiheutuu se, että ilmanvaihto seisahtuu ja ilman liikkuminen loppuu. Painovoimainen ilmanvaihto ei toimi, jos korvausilmaventtiilit on tukittu kokonaan. Venttiilit on voitu tukkia remontin yhteydessä kiinteästi. Korvausilmaventtiileissä näkee valitettavasti myös mineraalivillaa, pyyhkeitä ja muita ilman liikkumista estäviä riepuja. Korvausilmaventtiiliä ei saa koskaan tukkia tällä tavalla.

Painovoimainen ilmanvaihto tarvitsee puhtaalle, ulkoa tulevalle, ilmalle siirtoreittejä talon sisälle. Ilmanvaihdon siirtoilmareitteinä toimivat ovet ja muut kulkuaukot sekä ilmanvaihtoritilät väliovissa tai väliseinissä. Jos kynnyksillä varustettuja ovia pidetään kiinni, ei ilma pääse vapaasti virtamaan tilasta toiseen ja ilmanvaihto häiriintyy. Jos siirtoilmareitit ja ilmanvaihtoritilät ovat riittämättömiä tai niitä ei ole lainkaan, painovoimainen ilmanvaihto ei toimi oikein, koska ilma ei pääse liikkumaan tilasta toiseen.

Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostaminen poistoilmapuhallinta käyttäen voi olla vahingollista, jos korvausilmaa ei oteta poistoa tehostettaessa huomioon. Vähäistä ilmanvaihtoa on usein korjattu pelkästään poistoilmanvaihtoa tehostamalla. Usein ajatellaan, että koneellisen poistoilmapuhaltimen avulla saadaan ilma huoneistossa vaihtumaan. Kuitenkin poistoilmanvaihdon tehostaminen ilman korvausilman huomiointia aiheuttaa ongelmia.

Poistoilmapuhaltimen aiheuttamasta suuremmasta alipaineesta johtuen korvausilmaa virtaa hallitsemattomasti rakenteiden ja muiden ilmareittien (viemärit, takan, leivinuunin ja kiukaiden hormit jne) läpi hallitsemattomasti. Hallitsematon korvausilma tuo huoneistoon epämiellyttäviä hajuja ja epäpuhtauksia ja voimistuvaa vetoisuutta. Usein tehostettua poistoa ei voidakaan käyttää jatkuvasti edellä mainittujen ongelmien vuoksi.

ONGELMAT PAINOVOIMAISESSA ILMANVAIHDOSSA VÄHENTÄVÄT ASUMISVIIHTYVYYTTÄ JA VOIVAT OLLA MYÖS TERVEYSUHKA​

Yleisiä ongelmia painovoimaisessa ilmanvaihdossa ovat:​
1. Vedontunne etenkin kylmään vuodenaikaan​.
2. Tunkkainen huoneilma​.
3. Hajuhaitat ja epäpuhtaudet huoneilmassa​.
4. Kosteuden kertyminen​.
5. Huonosti vaihtuva ilma etenkin lämpiminä vuodenaikoina. ​

TYYPILLINEN ILMANOHJAUTUMINEN AIHEUTTAA VEDONTUNNETTA​

Vedontunne syntyy, kun korvausilma ei sekoitu huoneilmaan vaan se kulkeutuu lattiapintoja pitkin kohti poistoilmapisteitä. Korvausilma ei sekoitu huoneilmaan yleensä kolmesta syystä.

1. Huoneilmaa viileämpi korvausilma laskeutuu venttiilistä huoneen lattialle aiheuttaen vetoa.
2. Korvausilmaventtiileitä on liian vähän ja yhteen venttiiliin kohdistuu liian suuri
korvausilmamäärä.
3. Poiston teho on liian suuri mikä aiheuttaa suuren korvausilmamäärän.
4. Korvausilmaventtiilit ovat väärässä paikassa.

Finluft korvausilmajärjestelmä on ratkaisu useisiin ilmanvaihdon ongelmiin. Se on suunniteltu
toimimaan yhdessä painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa.

TUNKKAINEN HUONEILMA ON SEURAUSTA SIITÄ, ETTÄ ILMANVAIHTO EI TOIMI

Tunkkainen huoneilma johtuu usein siitä, että painovoimainen ilmanvaihto ei toimi oikein. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa voi olla monia ongelmia, jotka estävät ilman vaihtumisen.
Korvausilmaventtiilit voivat olla tukossa tai niitä ei ole, siirtoilmareitit ovat riittämättömiä tai poistokanavat eivät vedä. Jos ilma ei vaihdu riittävästi vanha moneen kertaan käytetty likainen
huoneilma jää tunkkaisena seisomaan sisälle.

HAJUHAITAT JA EPÄPUHTAUDET JOHTUVAT VAIHTUMATTOMASTA ILMASTA JA RAKENTEIDEN LÄPI TAPAHTUVASTA HALLITSEMATTOMASTA KORVAUSILMAN VIRTAUKSESTA​

Tehostettu poistoilma, ilman kerrostuminen, lattian rajassa oleva alipaine aiheuttavat ilmiön, jossa korvausilmaa virtaa huoneistoon täysin hallitsemattomasti rakenteiden ja alapohjan läpi. Ilman virratessa huoneistoon se tuo mukanaan hajuja ja epäpuhtauksia. Hajut ovat epämiellyttäviä ja vaikuttavat asumisviihtyvyyteen. Epäpuhtaudet voivat olla jopa terveysuhka asukkaille.

RIITTÄMÄTÖN ILMAN VAIHTUMINEN AIHEUTTAA KOSTEUDEN KERTYMISTÄ​

Kun ilma ei vaihdu, siihen alkaa kertyä kosteutta. Kosteus ei pääse pois huoneistosta ja ilma tuntuu entisestä tunkkaisemmalta. Korkea ilmankosteus pitkittyneenä voi myös aiheuttaa rakenteisiin homekasvustoja ja rakenteiden elinkaaren lyhenemistä.

KESÄAIKAAN PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO EI VÄLTTÄMÄTTÄ TOIMI LAINKAAN

Koska painovoimainen ilmanvaihto perustuu lämpötila – ja paine-eroon, kesällä ulko- ja sisälämpötilojen eroa ei välttämättä ole lainkaan tai ulkolämpötila on sisälämpötilaa korkeampi ja
sitä kautta poistohormin vetoa ei synny ja ilma ei vaihdu huoneistossa.

SAUNAN ILMANVAIHTO

Saunan ilmanvaihto on useissa taloissa puutteellinen. Puutteellisen ilmanvaihdon vuoksi asunnon sisäilman kosteus voi nousta saunomisen yhteydessä herkästi lähelle riskirajaa. Kesäaikaan kosteus voi jopa ylittää sen, koska sisäilman kosteus seuraa ulkoilman suhteellista kosteutta. Talon rakenteet joutuvat alttiiksi kosteusriskille, kun saunan saunaan ilmanvaihtoon ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

KELLARIN ILMANVAIHTO

Talon alapuolelle rakennetun kellarin ilmanvaihto on rakennettu talon rakennusajan menetelmien mukaan. Varsinkin rintamamiestalon ilmanvaihto on usein puutteellinen kellarin osalta. Kellarin viileä ja kostea ilma pääsee kulkeutumaan hallitsemattomasti talon asuintiloihin. Kellarin haju leviää koko taloon, koska kellarin ilmanvaihto ei ole kunnossa.

AUTOTALLIN ILMANVAIHTO

Talon yhteyteen rakennetun autotallin ilmanvaihto voi olla puutteellinen. Autotallissa säilytetään usein polttonesteitä ja erilaisia maaleja sekä tärpättejä. Näistä säilytettävistä aineista ja autosta haihtuu ilmaan bensiinin ja öljyn hajuja tai muita myrkyllisiä kaasuja.  Talon huoneilmaan kulkeutuneet yhdisteet aiheuttavat sisäilmaongelmia ja terveyshaittoja.

VARASTON ILMANVAIHTO

Varaston ilmanvaihto on usein painovoimainen ilmanvaihto. Varaston seinässä voi olla venttiili tai kaksi, ja sen enempää ilmanvaihtoon ei ole kiinnitetty huomiota. Varastossa säilytetään usein arvokkaita kausitarvikkeita, joille ei ole talon sisällä paikkaa. Varastossa säilytettävät tarvikkeet voivat olla epäpuhtaita. Jos varastossa ei vaihdu ilma, varaston seiniin saattaa ilmestyä
homepilkkuja, joka tarttuu pysyvästi siellä säilytettäviin tavaroihin.

PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO VOIDAAN SAADA TOIMIMAAN HALLITUSTI FINLUFTIN KEHITTÄMÄN KORVAUSILMAJÄRJESTELMÄN AVULLA

Finluft on kehittänyt patentoidun korvausilmajärjestelmän, jonka keskiössä on esilämmittävä korvausilmalaite. Korvausilmalaitteen avulla korvausilma tuodaan suodatettuna ja hallitusti huoneistoon. Korvausilma sekoitetaan lämpimään huoneilmaan ja puhalletaan oikealla virtausnopeudella huoneen yläosaan. Korvausilmajärjestelmän avulla ilmanjako saadaan toimimaan oikein, ilma saadaan vaihtumaan paremmin ja vedon tunne saadaan poistettua.

ONKO SINUN KODISSASI PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO?​

Ennen vuonna 1988 voimaantulleita rakentamismääräyksiä on Suomeen rakennettu arviolta 2 miljoonaa asuntoa. 1970 luvun energiakriisin jälkeen rakennettuihin taloihin korvausilmareittien rakentamista vältettiin, koska taloista pyrittiin tekemään mahdollisimman energiatehokkaita ja tiiviitä. Ennen 70- lukua rakennetuista taloista on korvausilmaventtiileitä ja – aukkoja tukittu. Joidenkin arvioiden mukaan suomessa on 1,5 miljoonaa asuntoa, joissa korvausilmaa ei ole toteutettu oikealla tavalla. Näissä asunnoissa on myös potentiaalia huonolle sisäilmalle. Joissakin tapauksissa painovoimasta ilmanvaihtoa on toteutettu myös uusiin kiinteistöihin.

PAINOVOIMAISEN ILMANVAIHDON PARANTAMINEN

Mikäli kodissasi on painovoimainen ilmanvaihto ja epäilet, että ilmanvaihto ei toimi oikein, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijaamme. Avullamme saat kartoituksen ilmanvaihdon toimivuudesta paikalliselta asiantuntijalta sekä tarjouksen tarvittavista korjaustoimista.

PAINOVOIMAISEN ILMANVAIHDON PARANTAMINEN

Mikäli kodissasi on painovoimainen ilmanvaihto ja epäilet, että ilmanvaihto ei toimi oikein, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijaamme. Avullamme saat kartoituksen ilmanvaihdon toimivuudesta paikalliselta asiantuntijalta sekä tarjouksen tarvittavista korjaustoimista.

Kysy meiltä neuvoa

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne.

Tai