Painovoimainen ilmanvaihto

Miten painovoimainen ilmanvaihto toimii?

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu yksinkertaisiin fysiikan lakeihin. Lämmin ilma on viileää ilmaa keveämpää ja se nousee ylöspäin. Ylöspäin nousevalle ilmalle on rakennettu poistohormi, josta ilma pääsee ulos. Vastaavasti hormin aiheuttama veto aiheuttaa huoneistoon alipaineen, jonka seurauksena viileämpi korvausilma pääsee korvausilmaventtiileistä tai korvausilma-aukoista sisälle. Lämpötilan aiheuttaman paine-eron lisäksi tuuli vaikuttaa paine-eroon. Kovemmalla tuulella painovoimainen ilmanvaihto toimii paremmin kuin tyynellä ilmalla.

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu fysiikan lakeihin

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu yksinkertaisiin fysiikan lakeihin. Lämmin ilma on viileää ilmaa keveämpää ja se nousee ylöspäin. Ylöspäin nousevalle ilmalle on rakennettu poistohormi, josta ilma pääsee ulos. Vastaavasti hormin aiheuttama veto aiheuttaa huoneistoon alipaineen, jonka seurauksena viileämpi korvausilma pääsee korvausilmaventtiileistä tai korvausilma-aukoista sisälle. Lämpötilan aiheuttaman paine-eron lisäksi tuuli vaikuttaa paine-eroon. Kovemmalla tuulella painovoimainen ilmanvaihto toimii paremmin kuin tyynellä ilmalla.
painovoimainen ilmanvaihto toimintaperiaate

Ilmanvaihto edellytys hyvälle sisäilmalle

Ilmanvaihdon tehtävänä on vaihtaa poistaa huoneesta kosteaa ja epäpuhdasta ilmaa ja tuoda tilalle happirikasta ja raikasta ilmaa. Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda ilma hallitusti ja huollettavia ilmareittejä pitkin.

Painovoimainen ilmanvaihto toimii paremmin talvella​

Painovoimainen ilmanvaihto toimii parhaiten kylminä vuodenaikoina. Silloin lämpötilaero ulko- ja sisälämpötilan välillä on suurimmillaan. Suurempi lämpötilaero aiheuttaa suuremman paine-eron. Suurempi paine-ero paremman vedon poistohormiin ja ilma vaihtuu paremmin.

Kesäaikaan painovoimainen ilmanvaihto ei välttämättä toimi lainkaan​​

Koska painovoimainen ilmanvaihto perustuu lämpötila – ja paine-eroon, kesällä ulko- ja sisälämpötilojen eroa ei välttämättä ole lainkaan tai ulkolämpötila on sisälämpötilaa korkeampi. Silloin paine-eroa, ja sitä kautta poistohormin vetoa ei synny, ja ilma ei vaihdu huoneistossa.

Poistoilma hormia tai poistoilmakanavaa pitkin

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tarvitaan hormi tai kanava, jota pitkin lämmin ilma pääsee poistumaan huoneistosta. Poistoilma poistuu huoneistosta ilman koneellista apua, painovoimaisesti.

Korvausilma on painovoimaisen ilmanvaihdon tärkein elementti​.

Toimiva painovoimainen ilmanvaihto edellyttää, että korvausilmaa saadaan riittävästi. Mikäli korvausilman saanti estyy, painovoiman aiheuttama alipaine ei riitä vaihtamaan huoneessa olevaa ilmaa. Korvausilmaa voidaan näin ollen pitää painovoimaisen ilmanvaihdon toiminnan kannalta tärkeimpänä elementtinä. Ilman riittävää, hallittua korvausilmaa ilmanvaihto ei pysty toimimaan oikein ja aiheuttaa ison kasan ongelmia.

 

Painovoimainen ilmanvaihto on yleisin ilmanvaihtotapa ennen 1985 rakennetuissa taloissa. Rakentamismääräykset tulivat voimaan ja ilmanvaihdolle asetettiin vaatimuksia. Painovoimaisen ilmanvaihdon idea on, että oleskelutiloihin tuodaan raikasta korvausilmaa korvausilmaventtiileiden kautta, ilma siirtyy siirtoilmareittejä pitkin kohti epäpuhtaampaa ilmaa sisältäviä huoneita, joista se poistetaan poistoilmakanavan tai poistoilmahormin avulla ulos. Korvausilma tuodaan yleensä makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin. Poistoilmaventtiili ja poistoilmakanavat sijoitetaan useimmin keittiöön, pesuhuoneeseen, saunaan, wc:hen sekä eteiseen ja vaatehuoneisiin.

Ilmanvaihtoventtiileistä voi tunnistaa painovoimaisen ilmanvaihdon

Ilmanvaihtoventtiili paljastaa usein ilmanvaihtotavan. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei välttämättä ole näkyvissä muita kuin poistoilmaventtiileitä. Tuloilmaventtiileitä ei välttämättä ole lainkaan vaan korvausilma tuodaan hallitsemattomasti rakenteiden läpi.

Poistoventtiili epäpuhdasta ja kosteaa ilmaa sisältävässä tilassa

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa poistoilmaventtiilit ovat kosteaa ja likaista ilmaa sisältävissä tiloissa. Poistoilmaventtiili on usein keittiön ja kosteiden tilojen katossa. Vanhoissa taloissa, etenkin kerrostaloissa on ilmanvaihtoritilä esimerkiksi keittiön seinässä. Ritilän kautta poistoilmaa johdetaan poistoilmahormiin.

Raitisilmaventtiili ja tuuletusventtiili usein korvausilmareittinä

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa käytetään kuitenkin usein raitisilmaventtiileitä ja tuuletusventtiileitä korvausilmareitteinä.

Korvausilmaventtiili voi olla asennettuna ikkunaan tai tuuletusluukkuun

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa oleva korvausilmaventtiili voi olla asennettu myös ikkunaan. Usein ikkunan puitteisiin on tehty rakoventtiilit, joissa on erillinen suodatin korvausilman suodatukselle. Rakoventtiilin tunnistaa ikkunan yläosassa olevasta mekaanisesta laitteesta. Korvausilmaventtiili voi olla asennettu myös tuuletusluukkuun. Niitä näkee nykyään harvemmin.

Tuloilmaventtiili voi aiheuttaa vedontunnetta

Tuloilmaventtiilin ajatellaan usein aiheuttavan vedon tunnetta. Vedon tunne aiheutuu väärin toimivasta ilmanvaihdosta. Mikäli tuloilma tulee väärällä tavalla huoneistoon, kylmä ilma pääsee laskeutumaan lattian rajaan aiheuttaen vetoa.

Painovoimainen ilmanvaihto suosituin ennen vuotta 1985 rakennetuissa taloissa

Painovoimainen ilmanvaihto on yleisin ilmanvaihtotapa ennen 1985 rakennetuissa taloissa. Rakentamismääräykset tulivat voimaan ja ilmanvaihdolle asetettiin vaatimuksia. Painovoimaisen ilmanvaihdon idea on, että oleskelutiloihin tuodaan raikasta korvausilmaa korvausilmaventtiileiden kautta, ilma siirtyy siirtoilmareittejä pitkin kohti epäpuhtaampaa ilmaa sisältäviä huoneita, joista se poistetaan poistoilmakanavan tai poistoilmahormin avulla ulos. Korvausilma tuodaan yleensä makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin. Poistoilmaventtiili ja poistoilmakanavat sijoitetaan useimmin keittiöön, pesuhuoneeseen, saunaan, wc:hen sekä eteiseen ja vaatehuoneisiin.

Tiivistäminen ja poiston tehostaminen aiheuttavat ongelmia painovoimaiseen ilmanvaihtoon​

Painovoimainen ilmanvaihto on suhteellisen herkkä rakenteellisille muutoksille. Useimmin ongelmia aiheutuu:

 1.  Rakenteiden tiivistämisestä (ikkuna-, ovi- ja lämmistysjärjestelmäremonteista sekä lisäeristämisestä)
 2.  Korvausilmaventtiileiden poistamisesta
 3.  Korvausilmaventtiileiden tukkimisesta
 4.  Siirtoreittien puutteesta
 5.  Poistoilmanvaihdon tehostamisesta

Kiinteistöjen rakenteisiin on usein tehty remontteja, jotka ovat tiivistäneet rakennetta. Ulkoseiniin mahdollisesti tehdyt lisäeristykset, sisäpuoliset levytykset ja pinnoitukset ovat vähentäneet luonnollisia korvausilmareittejä. Ikkuna- ja oviremonttien seurauksena on tiivisteiden välissä olleet korvausilmareitit vähentyneet entisestään. Rakenteiden tiivistäminen ja puuttuvien korvausilmaventtiileiden vuoksi korvausilmaa ei saada riittävästi.

Ilmanvaihdon siirtoilmareitteinä toimii ovet ja muut kulkuaukot. Jos kynnyksillä varustettuja ovia pidetään kiinni, ei ilma pääse vapaasti virtamaan tilasta toiseen ja ilmanvaihto häiriintyy. 

Liian vähäistä ilmanvaihto on usein korjattu poistoilmanvaihtoa tehostamalla. Usein ajatellaan, että koneellisen poistopuhaltimen avulla saadaan ilma huoneistossa vaihtumaan. Kuitenkin poistoilmanvaihdon tehostaminen ilman korvausilman huomiointia aiheuttaa ongelmia. Suuremmasta alipaineesta johtuen korvausilmaa virtaa hallitsemattomasti rakenteiden ja muiden ilmareittin (viemärit, takan, leivinuunin ja kiukaiden hormit, jne) läpi hallitsemattomasti. Hallitsematon korvausilma tuo huoneistoon epämiellyttäviä hajuja ja epäpuhtauksia ja voimistuvaa vetoisuutta. Usein tehostettua poistoa ei voidakaan käyttää jatkuvasti edellä mainittujen ongelmien vuoksi.

painovoimainen ilmanvaihto ongelma
Kuva, Tehostetun poistoilmanvaihdon toiminta

Ongelmat painovoimaisessa ilmanvaihdossa vähentävät asumisviihtyvyyttä ja voivat olla myös terveysuhka ​

Yleisiä ongelmia painovoimaisessa ilmanvaihdossa ovat:​

 1. Vedontunne etenkin kylmään vuodenaikaan​.
 2. Tunkkainen huoneilma​.
 3. Hajuhaitat ja epäpuhtaudet huoneilmassa​.
 4. Kosteuden kertyminen​.
 5. Huonosti vaihtuva ilma etenkin lämpiminä vuodenaikoina.​

Liian pieni ilmavirtaus ja väärin toimiva ilmanjako aiheuttavat vedontunnetta​

Vedontunne aiheutuu väärin toimivasta ilmanvaihdosta. Vedontunne syntyy, kun korvausilma ei sekoitu huoneilmaan vaan se kulkeutuu lattiapintoja pitkin kohti poistoilmapisteitä. Korvausilma ei sekoitu huoneilmaan yleensä kolmesta syystä;

 1. Huoneilmaa viileämpi korvausilma laskeutuu venttiilistä huoneen lattialle aiheuttaen vetoa.
 2. Korvausilmaventtiileitä on liian vähän ja yhteen venttiiliin kohdistuu liian suuri korvausilmamäärä.
 3. Poiston teho on liian suuri mikä aiheuttaa suuren korvausilmamäärän.
 4. Korvausilmaventtiilit on väärässä paikassa.

Finluft korvausilmajärjestelmä on ratkaisu useisiin ilmanvaihdon ongelmiin. Se on suunniteltu toimimaan yhdessä painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa. 

Hajuhaitat ja epäpuhtaudet johtuvat vaihtumattomasta ilmasta ja rakenteiden läpi tapahtuvasta hallitsemattomasta korvausilman virtauksesta​

Tehostettu poistoilma, ilman kerrostuminen, lattian rajassa oleva alipaine aiheuttavat ilmiön, jossa korvausilmaa virtaa huoneistoon täysin hallitsemattomasti rakenteiden ja alapohjan läpi. Ilman virratessa huoneistoon se tuo mukanaan hajuja ja epäpuhtauksia. Hajut ovat epämiellyttäviä ja vaikuttavat asumisviihtyvyyteen. Epäpuhtaudet voivat olla jopa terveysuhka asukkaille.

Riittämätön ilman vaihtuminen aiheuttaa kosteuden kertymistä​

Kun ilma ei vaihdu, siihen alkaa kertyä kosteutta. Kosteus ei pääse pois huoneistosta ja ilma tuntuu entisestä tunkkaisemmalta. Korkea ilmankosteus pitkittyneenä voi myös aiheuttaa rakenteisiin homekasvustoja.

Kesäaikaan painovoimainen ilmanvaihto ei välttämättä toimi lainkaan​

Koska painovoimainen ilmanvaihto perustuu lämpötila – ja paine-eroon, kesällä ulko- ja sisälämpötilojen eroa ei välttämättä ole lainkaan tai ulkolämpötila on sisälämpötilaa korkeampi. Silloin paine-eroa, ja sitä kautta poistohormin vetoa ei synny, ja ilma ei vaihdu huoneistossa. 

Painovoimainen ilmanvaihto voidaan saada toimimaan hallitusti Finluftin kehittämin korvausilmajärjestelmän avulla

Finluft on kehittänyt patentoidun korvausilmajärjestelmän, jonka keskiössä on esilämmittävä  korvausilmalaite. Korvausilmalaitteen avulla korvausilma tuodaan suodatetusti ja hallitusti huoneistoon. Korvausilma sekoitetaan mekaanisesti lämpimään huoneilmaan ja puhalletaan oikealla virtausnopeudella huoneen yläosaan. Korvausilmajärjestelmän avulla ilmanjako saadaan toimimaan oikein, ilma saadaan vaihtumaan paremmin ja vedon tunne saadaan poistettua.

Onko sinun kodissasi painovoimainen ilmanvaihto? ​

Ennen vuonna 1988 voimaantulleita rakentamismääräyksiä on Suomeen rakennettu arviolta 2 miljoonaa asuntoa. 1970 luvun energiakriisin jälkeen rakennettuihin taloihin korvausilmareittien rakentamista vältettiin, koska taloista pyrittiin tekemään mahdollisimman energiatehokkaita ja tiiviitä. Ennen 70- lukua rakennetuista taloista on korvausilmaventtiileitä ja – aukkoja tukittu. Joidenkin arvioiden mukaan suomessa on 1,5 miljoonaa asuntoa, joissa korvausilmaa ei ole toteutettu oikealla tavalla. Näissä asunnoissa on myös potentiaalia huonolle sisäilmalle. Joissakin tapauksissa painovoimasta ilmanvaihtoa on toteutettu myös uusiin kiinteistöihin.

Mikäli kodissasi on painovoimainen ilmanvaihto ja epäilet, että ilmanvaihto ei toimi oikein, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijaamme. Avullamme voit saada kartoituksen ilmanvaihdon toimivuudesta sekä suunnitelman tarvittavista korjaustoimista.

Kerromme mielellämme lisää

Laske kustannusarvio

Haaveiletko paremmasta sisäilmasta? Laske kiinteistösi ilmanvaihtoremontin kustannusarvio!

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö

Soita asiantuntijalllemme
050 440 5559

Jälleenmyyjät

Etsi lähin jälleenmyyjäsi