Ostaminen siirtyy verkkokauppaan – Monet tutut tuoteryhmät ostetaan jo netistä

Suomalaiset käyttävät internetiä ahkerasti. Eri ikäryhmien internetin käytön aktiivisuudessa on eroja, mutta ero on tasaantumassa ikääntyvien eduksi. Internetiä käytetään muun muassa työhön, opiskeluun ja ostamiseen.

Verkkokaupoista ostaminen on kasvanut paljon. Ostaminen verkosta on vakiintunut nuorempien ikäryhmien keskuudessa, mutta vanhemmat ihmiset ostavat yhä useammin verkosta. Verkosta ostetaan monipuolisesti eri tuotteita ja palveluita. Kotimaisesta verkkokaupasta ostaminen on turvallista.

Suomalaiset eri ikäryhmät käyttävät nettiä ahkerasti

Suomalaiset ovat ahkeria internetin käyttäjiä. Tilastokeskuksen mukaan viidestä suomalaisesta neljä (79%) käytti vuonna 2019 nettiä monta kertaa päivässä. Alle 45-vuotiaista nettiä käytti useasti päivässä lähes kaikki. Netin käyttö on suosittua myös vanhempien ikäryhmien keskuudessa. 65-75-vuotiaista vähän alle 60 prosenttia käytti nettiä useasti päivässä. Ja 75-89-vuotiaistakin 23 prosenttia käyttää useasti päivässä internetiä.

Internetin käyttö on kuitenkin kaikille ikäryhmille tuttua, kun tarkastellaan internetin käyttöä kolmen kuukauden tarkastelujaksossa. 16-44-vuotiaista nettiä käyttävät kaikki. 45-64-vuotiaista nettiä käyttää 96-98 prosenttia. 65-74-vuotiaista nettiä käyttää 80 prosenttia. Ja 75-89-vuotiaista nettiä käyttää 41 prosenttia. Tämä kokonaisuus tarkoittaa sitä, että 16-89-vuotiaasta väestöstä internetiä käyttää keskimäärin 90 prosenttia.

Internetiä käytetään yleisimmin matkapuhelimella. Tämän käytön osuus koko väestön keskuudessa on 80 prosenttia. Seuraavaksi eniten käytetään kannettavalla tietokoneella, jonka osuus on 66 prosenttia. Tabletilla nettiä käyttää 44 prosenttia koko väestöstä. Pöytäkone on selvästi pienimmällä käytöllä. Sen osuus käyttäjistä on 36 prosenttia.

Vuonna 2019 83 prosentilla suomalaisista oli käytössään älypuhelin. Kun netin käyttö matkapuhelimella oli 80 prosenttia, niin lähes kaikki käyttivät sillä internetiä. Näissä tilastokeskuksen luvuissa on mukana opiskeluun ja työhön liittyvä käyttö sekä netin käyttö yksityistarkoituksiin.

Suomalaiset ostavat verkkokaupasta maalla ja kaupungeissa

Suomalaiset ostavat verkosta tottuneesti. Verkkokaupasta ostaneiden määrä on kasvanut tilastokeskuksen mukaan yli 300 prosenttia vuosien 2004-2013 vuoden aikana. Vuodesta 2013 eteenpäin kasvu on ollu maltillista. Vuonna 2019 puolet 16-89-vuotiaista osti jotain verkosta kolmen kuukauden tarkastelujaksolla. Vuosien 2013 ja 2019 välillä voimakkain kasvu verkkokaupasta ostamisessa tapahtui 55-64 vuotiaiden keskuudessa.

Suomalaiset ostavat verkkokaupasta
Verkosta ostaminen on lisääntynyt eniten yli 55-vuotiaiden keskuudessa. Kuva: Tilastokeskus 2020

Verkko-ostosten määrän kasvua nuoremmissa ikäryhmissä selittää se, että alle 35-vuotiaiden keskuudessa verkosta ostaminen on ollut jo ennestään suosittua. Moni mies voi pitää shoppailua naisten juttuja, mutta tilastokeskuksen mukaan verkkokaupoista ostaminen jakaantuu tasaisesti eri sukupuolille. Naisten ja miesten verkko-ostosten teko on yhtä yleistä. Eri tuoteryhmissä ostamisessa voi olla suuri eroja sukupuolten välillä.

Monet tutut tuoteryhmät ostetaan verkkokaupasta

Nuoret ikäryhmät ostavat verkkokaupoista rutiininomaisesti kulutustavaroita kuten kenkiä ja elokuvalippuja. Vanhemmat ikäryhmät ostavat verkkokaupasta usein lomamatkoja tai muita harvemmin ostettavia asioita. Jos ostamisen tarkastelua laajennetaan kolmen kuukauden jaksosta 12 kuukauden tarkastelujaksoon, niin verkkokaupasta ostaminen on paljon yleisempää. Tällöin ostajia on kaksi kolmesta, ja ostamisen erot ikäryhmien välillä pienenevät.

”Alle 55-vuotiaista yli 90 prosenttia on vuoden aikana tehnyt verkko-ostoksia.”

Tilastokeskus 2020

Postin tekemän verkkokauppatutkimuksen mukaan viisi suosituinta tuoteryhmää viimeisen puolen vuoden aikana olivat seuraavat:

  • Pelit, tietokone- ja konsolipelit
  • Musiikki- ja elokuvalevyt
  • Kirjat ja lehdet (ei e-kirjat)
  • Kodin elektroniikka, tietotekniikka, puhelimet, laitteet ja tarvikkeet
  • Vaatteet, kengät ja asusteet

Alla olevasta Postin tutkimuksesta poimitusta kuvasta näemme, että monet tutut tuoteryhmät ostetaan jo verkosta.

Verkkokauppa ostokset
Suomalaisten verkkokauppaostokset. Kuva: Posti 2020

Verkkokaupasta voi ostaa turvallisesti

Tilastokeskuksen mukaan verkkokaupasta ostetaan joka puolella Suomea tasaisesti. Pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa verkko-ostaminen on ollut tavanomaisempaa kuin pienemmissä ja harvempaan asutuissa kunnissa. Erot alueiden välisessä ostokäyttäytymisessä ovat kuitenkin kaventuneet vuosien 2013 ja 2019 välisenä aikana.

Eri alueiden välisiä eroja selittää muun muassa ikärakenne. Maaseudulla on iäkkäämpää väkeä. Vanhemmat tekevät verkko-ostoksia nuoria harvemmin. Harvaan asutuilla seuduilla ostetaan sellaisia tuotteita verkosta, joita ei saa alueen kivijalkakaupoista ja joiden kuljettaminen voi olla hankalaa. Korkeasti koulutetut ihmiset keskittyvät asumaan kaupunkeihin ja he ovat aktiivisia internetin käyttäjiä. Monet asiat ostetaan nykyisin lähes pelkästään verkosta.

Suosittuja verkkokaupan tuoteryhmiä
Suosittuja verkkokaupan tuoteryhmiä maalla ja kaupungissa. Kuva: Tilastokeskus 2020

Verkkokaupan tärkeimmät ominaisuudet

Postin tutkimuksen mukaan verkkokaupoissa on laatueroja. Verkkokaupoista ostavat suomalaiset haluavat verkkokauppiaiden satsaavan tuotteiden tietoihin ja visualisuuteen. Vastaajista 93 % piti tuotekuvauksia ja tuotekuvia verkkokaupan tärkeimpänä ominaisuutena. Toimituskustannusten selkeys tuli listalla toiseksi vain prosentin perässä, eli 92 prosenttia piti selkeästi ilmoitettuja toimituskustannuksia tärkeänä. Toimitustavan valinta oli tutkimuksessa kolmanneksi tärkein ominaisuus, 90 prosenttia piti tätä tärkeänä. Mahdollisuus valita itselle sopiva noutopiste sai myös arvostusta, tätä piti tärkeänä 89 prosenttia vastaajista. Itselle sopivan maksutavan valintaa piti tärkeänä 89 prosentin osuus vastaajista.

TOP 5 – Verkkokaupan tärkeimmät ominaisuudet nettihankintoja tehneille suomalaisille:

  1. Tarkat tuotekuvaukset ja kuvat
  2. Selkeästi ilmoitetut toimituskustannukset
  3. Minulle sopiva ja haluamani toimitustapa
  4. Mahdollisuus valita minulle sopiva noutopiste
  5. Minulle sopiva ja haluamani maksutapa

Muut verkkokaupalle tärkeät ominaisuudet näkyvät alla olevassa kuvassa, kun suomalaisilta kysyttiin mitkä seuraavista asioista ovat juuri sinulle tärkeitä, kun ostat tuotteita verkosta.

Verkkokaupan ominaisuudet
Näitä asioita Suomalaiset arvostavat verkkokaupassa. Kuva: Posti 2020

Kotimainen verkkokauppa palvelee omalla äidinkielellä suomalaisia

Verkkokauppa Suomessa-raportin mukaan suomalaiset haluavat ostaa kotimaisesta verkkokaupasta. Vanhemman väestön keskuudessa kotimaisuuden arvostus on korkeampi. Suomalaiset eurot halutaan kuluttaa kotimaisessa kaupassa. Raportti listaakin neljä selkeää kilpailuetua, joita kotimaisilla verkkokaupoilla on.

Kotimainen verkkokauppa:

1. Helpottaa asiakkaan arkea

Suomalainen ostaa verkosta tehdäkseen omasta arjestaan helpompaa. Kätevyys ja saatavuus ovat hintaa tärkeämpiä syitä tehdä ostoksia verkkokaupassa. Suomalainen verkkokauppias ymmärtää toisen suomalaisen mielenmaisemaa ja arkitodellisuutta paremmin kuin ulkomainen tavarantoimittaja.

2. Poistaa ostamiseen liittyvät epävarmuustekijät

Suomalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista, mutta 37 prosenttia suomalaisista ei osta niistä sen takia, että he eivät ole varmoja omista oikeuksistaan. 31 prosenttia pelkää tuotteiden palautuksen vaikeutta. 28 prosenttia pelkää ulkomailta ostamiseen liittyviä tulli- ja arvonlisäveroasioista. Näitä ongelmia ei ole kotimaisesta verkkokaupasta ostamisessa.

3. Tietää suomenkielisen palvelun merkityksen

Suomalaisilla on keskimäärin hyvä kielitaito, mutta asioiden hoitaminen ja mahdollisten ongelmatilanteiden hoitaminen omalla äidinkielellä on ehdottomasti helpompaa. Joka neljäs suomalainen jättää ulkomaisista verkkokaupoista kokonaan ostamatta kielimuurin vuoksi. Suomenkielinen asiakaspalvelu ja tuotekuvaukset palvelevat verkkokäyttäjää paljon paremmin.

4. Maksaminen on turvallista ja helppoa

Verkkokauppa kehittyy kovasti kokoajan. Yksi asia on pysynyt muuttumattomana pitkään. Verkkopankki on edelleen suosituin maksutapa, kun suomalaiset tekevät verkko-ostoksia. On muitakin ja maksutapana suositaan sitä, mitä pidetään itselle turvallisena ja tuttuna. Sen vuoksi verkkokaupoissa on eri maksutapoja.

Finluftin verkkokauppa tarjoaa mahdollisuuden ostaa tarpeeseen 24/7

Finluft suomalaisena yrityksenä vastaa suomalaisten kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Ostamisen ja ostamista edeltävän tiedonhankinnan siirtyessä yhä enemmän luontaisesti verkkoon, täytyy yrityksen pystyä vastaamaan tähän trendiin luontevasti. Luontevin tapa tähän on tarjota ajantasaista ja asiantuntevaa tietoa yrityksen verkkosivuilla ja verkkokaupassa.

Tässä kirjoituksessa on lainattu useita tutkimuksia ja raportteja. Voidaan todeta, että Finluftin verkkokauppa vastaa hyvin suomalaisten kuluttajien odotuksiin ja vaatimuksiin, mitä verkkokaupan ominaisuuksiin tulee. Ja mitä Postin paketti- ja verkkokaupan johtaja Turkka Kuusisto kirjoittaa aiemmin viitatussa suuressa verkkokauppatutkimuksessa tarpeeseen ostamisesta:

”Tulokset kertovat muun muassa suomalaisten perusluonteesta: olemme verkossakin tarkkoja ja huolellisia ostajia. Ostamme tarpeeseen, emme hetken mielijohteesta.”

Tutustu ihmeessä Finluftin verkkokaupan tuotevalikoimaan, ja nauti suomenkielisestä verkkokaupasta, suomalaisista tuotteista ja suomenkielisestä palvelusta.

Toivomme, että tuotteistamme on sinulle ilo pitkään ja saat nauttia niiden parissa kodin toimivasta ilmanvaihdosta.

Uusimpia artikkeleita:

Sisäilmaongelmat aiheuttavat hengitystieoireita

Hyvä sisäilma vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin

Hyvä sisäilma edistää terveyttä ja hyvinvointia. Huono sisäilma voi aiheuttaa ärsytys-, hengitystie- ja yleisoireita. Hengitysliiton mukaan sisäilmaongelmat liittyvät usein riittämättömään ilmanvaihtoon. Puutteellisen ilmanvaihdon ongelmat ovat onneksi ratkaistavissa.

Read More »