Korvausilmaventtili

Korvausilmaventtiili, puhekielessä myös raitisilmaventtiili ja tuloilmaventtiili, on painovoimaisessa
ilmanvaihdossa yksi tärkeimmistä toimintaan liittyvistä osista. Korvausilmaventtiilin tehtävänä on
päästää huonetilaan riittävä määrä ulkoilmaa, jotta huoneiston alipaine ei pääse kasvamaan.

MIKSI KORVAUSILMAVENTTIILIN TEHTÄVÄ ON TÄRKEÄ?

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu fysiikan lakeihin. Lämmin ilma on kylmää ilmaa kevyempää ja pyrkii nousemaan ylöspäin. Tätä nostetta käytetään hyödyksi ilmanvaihdossa. Painovoimainen ilmanvaihto on herkkä ja tarvitsee toimiakseen riittävästi korvausilmaa. Ilman korvausilmaventtiiliä korvausilman saanti heikkenee, ilmanvaihto ei toimi tai pysty toimimaan oikein. Useimmissa tapauksissa se ei toimi ollenkaan.

Korvausilmaventtiilin puutteesta seuraa useita ongelmia:

1. Ilmanvaihto ei toimi oikein.
2. Huoneilma on tunkkaista​.
3. Huoneilmaan tulee epämiellyttäviä hajuja, rakenteista, viemäreistä, tulisijojen hormeista jne.​
4. Huoneilmaan pääsee rakenteista epäpuhtauksia​.
5. Huoneiston hiilidioksiditaso ja ilmankosteus saattaa nousta​.

korvausilmaventtiili

POISTAAKO PERINTEINEN KORVAUSILMAVENTTIILI ILMANVAIHDON ONGELMAT?

Usein ilmanvaihdon ongelmia korjataan poistoilmanvaihtoa tehostamalla ja perinteisiä
korvausilmaventtiileitä asentamalla. Tästä seuraa kuitenkin usein vedon tunteen lisääntymistä. Vedon tunteen lisääntyessä usein kuristetaan korvausilmaventtiiliä ja näin ollen ajaudutaan tilanteeseen, että korvausilma kulkeutuu huoneistoon epäpuhtaista ja hallitsemattomista reiteistä.

Vedontunne syntyy, kun korvausilma ei sekoitu huoneilmaan vaan se kulkeutuu ”raakana” huoneen alaosassa kohti poistoilmapisteitä.

MITEN KORVAUSILMAVENTTIILI SIJOITETAAN JA KUINKA PALJON NIITÄ PITÄÄ OLLA?

Korvausilmaventtiileitä tulisi olla vähintään kaikissa puhtaissa oleskelutiloissa kuten makuuhuoneissa ja olohuoneissa. Ilma on laiskaa ja kulkee aina lyhintä reittiä kohti poistopistettä ja näin ollen ilman ohjaus nousee suureen arvoon, jotta koko huoneen ilma saadaan vaihtumaan. Korvausilmaventtiileiden sijoittamisella on ratkaiseva merkitys.

Raikas sisäilma liikkuu korvausilmapisteistä kohti epäpuhtaampaa ja kosteampaa sisäilmaa sisältäviä tiloja ja poistopisteitä. Ilmanvaihdon poistokanavat tulisi sijoittaa keittiöön, wc:hen, pesutiloihin, vaatehuoneisiin ja saunaan.

Korvausilmaventtiileitä on hyvä olla yksi kappale aina kutakin kahtakymmentä asuinneliötä kohden.

Tai yksi korvausilmalaite jokaisessa puhdasta ilmaa sisältävässä tilassa.

Esimerkiksi 80 neliön talossa tulisi olla vähintään neljä korvausilmaventtiiliä.

Venttiili tulee sijoittaa huoneen yläosaan. Jos se sijoitetaan lähelle lattiaa, lämmin ilma
kerrostuu huoneen yläosaan, ilma ei sekoitu ja syntyy vedontunnetta.

KORVAUSILMAVENTTIILIN ASENNUS

Mikäli korvausilmaventtiili puuttuu, on niiden jälkiasennus mahdollista tehdä itse tai tilata saneeraus ammattilaiselta.

Korvausilmaventtiilin sijoitus on tärkeä suunnitella huolella. Usein kuulee kysyttävän, tulisiko venttiili asentaa ylös vai alas? Joissakin tapauksissa venttiili on asennettu huoneen alaosaan, mutta huomattavasti yleisin tapa on asentaa ikkunan yläpuolelle tai seinän yläosaan.

Korvausilmaventtiilin asennus aloitetaan läpiviennistä. Ulkoseinään tehdään läpivienti, johon korvausilmakanava asennetaan. Läpivienti on mahdollista tehdä myös tiiliseinään, mutta siihen on syytä käyttää tiiliseinään soveltuvia laitteita.

Finluft korvausilmalaitteiden asennus onnistuu myös Tee Se Itse asentajalla. Asennus on mahdollista. tehdä kokonaan sisäpuolelta, ilman kalliita ulkopuolen telinetöitä. Tuotteen mukana tulee yksinkertaiset asennusohjeet, joita noudattamalla tuotteen asennus on helppoa.

KORVAUSILMA TULISI HUOLEHTIA AINAKIN PUHDASTA ILMAA SISÄLTÄVIIN TILOIHIN.

Korvausilmaventtiili tulisi olla vähintään makuuhuoneessa ja olohuoneessa. Perusperiaatteena on, että ilma virtaisi talon sisällä puhdasta ilmaa sisältävistä tiloista likaista ja kosteaa ilmaa sisältäviin tiloihin ja sieltä poistopuhaltimien avulla pois rakennuksesta.

Oikein toimivan ilmanjaon vuoksi on huomioitava, että keittiössä olevakorvausilmaventtiili ei sekoita ilmanjakoa. Mikäli keittiössä on korvausilmaventtiili ja poistopiste sijaitsee muualla huoneistossa ilma alkaa kiertämään väärään suuntaan. Tämä on havaittavissa esimerkiksi ruoanlaiton yhteydessä. Mikäli ruoan tuoksut leviävät koko taloon, voidaan ajatella, että poistoilman määrä ei ole riittäväkeittiössä.

On myös mahdollista, että saunassa on oma korvausilmaventtiili. Saunan korvausilma on toteutettu yleensä lattiaan tai seinän alaosaan. Yleensä sauna ja saunassa oleva korvausilmaventtiili ei aiheuta ongelmia, koska ilma on lämmintä ja poisto toimii tehokkaasti joko poistoventtiilin tai kiukaantulisijan kautta.

Kylpyhuoneen korvausilmaventtiili ei ole välttämätön, mikäli siirtoilmareitit on huolehdittu ja kylpyhuoneen korvausilma saadaan tuotua muualta huoneistosta. Myöskään wc-pöntöllä
varustettuihin tiloihin ei ole välttämätöntä laittaa erillistä korvausilmaventtiiliä. Mikäli wc pönttö on tilassa, joka on tiivis, tulee harkita korvausilmaventtiiliä tai toteuttaa korvausilma sisäoveen asennettavalla siirtoilmasäleiköllä.

Viemäriin asennettava korvausilmaventtiili ei liity huoneiston ilmanvaihtoon, vaan viemärin tuuletus tehdään yleensä viemärin tuuletusputkella viemäristä suoraan ulkoilmaan. Viemärin tuuletusputki sijaitsee usein talon vesikatolla.

Mikäli huoneistossa on tulisija, tulee silloin huolehtia korvausilman saannista. Korvausilmaa on saatava takalle, leivinuunille ja pannuhuoneeseen. Takan korvausilmaventtiili on mahdollista toteuttaa seinään tai ikkunaan. Joissakin tapauksissa se on toteutettu lattian alta suoraan tulisijan alapuolelle, mutta tässä on se haaste, että jatkuva ulkoa virtaava korvausilma jäähdyttää tulisijaa talvipakkasilla.

Riittävällä korvausilman saannilla varmistetaan tulisijan toiminta ja epämiellyttävien hajujen ja savun kulkeutuminen huoneilmaan. Korvausilman virtaaminen on hallittua, kun se kulkee korvausilmalaitteen kautta.

Joskus korvausilmaventtiili on asennettu ulko-oveen. Oveen asennettu korvausilmaventtiili on haasteellinen, koska usein eteistiloissa tulisi olla mieluummin poistoilmakanava kuinkorvausilmaventtiili.

Mikäli ulko-ovessa on korvausilmaventtiili eikä eteisessä ole poistokanavaa, kulkeutuu epäpuhtauksia, osteutta ja hajuja sisältävä ilma huoneistoon.

Autotallissa korvausilmaventtiili on mahdollista asentaa autotallin oveen, koska autotalli ei ole yhteydessä huoneistoon eikä näin ollen pääse sekoittamaan ilmanjakoa.

KORVAUSILMAVENTTIILI IKKUNAAN?

Usein uusissa ikkunoissa on valmiiksi korvausilmaventtiilit. Joidenkin ikkunoiden varustukseen kuuluu jo tehtaalla asennetut korvausilmaventtiilit, mutta mikäli niitä ei ole ne voidaan asentaa ikkunaan myös jälkiasennuksena.

Ikkunaan asennettava venttiili asennetaan yleensä ikkunan yläpuolelle, ikkunan päällä olevaan karmiin. Ikkunaan asennettava korvausilmaventtiili on suhteellisen helppo asentaa myös ikkunan ja seinän väliseen tilkerakoon.

Joissakin tapauksissa venttiili on asennettu myös tuuletusikkunaan tai tuuletusluukkuun. 

Tuuletusikkunan ja tuuletusluukun venttiileitä ei tule välttämättä pidettyä riittävän paljon auki, etenkään talvella. Joskus näkee myös, että puiseen tuuletusluukkuun on asennettu korvausilmaventtiili. Nämä vanhanaikaiset venttiilit voi päivittää Finluftin tuoteperheeseen kuuluvalla nFLS20 korvausilmalaitteella.

Korvausilmaventtiili ikkunassa on usein toimiva vaihtoehto, mutta on huomioitava, että vedontunnetta aiheutuu, mikäli ilmanjako ei toimi oikein. Jotta korvausilma ohjautuisi oikein ja mielekkäästi huoneistoon kehitimme patenttisuojatun ratkaisun FL600 auttamaan näissä haasteissa.

KORVAUSILMA ERILAISIIN ILMANVAIHTOTAPOIHIN JA TALOIHIN

Korvausilmaventtiili on tärkeä etenkin painovoimaisessa ilmanvaihdossa ja koneellisesti tehostetussa poistoilmanvaihdossa. Ei sovi unohtaa kuitenkaan koneellista tulopoistoilmanvaihtoa. Venttiilillä voidaan hallita koneellisen ilmanvaihdon aiheuttamaa alipainetta ja tuoda korvausilmaa suodatetusti ja hallitusti sisätilaan, jotta liiallista paine-eroa ei pääse syntymään. Korvausilmasta on huolehdittava niin omakotitaloissa kuin kerrostaloissa ja rivitaloissa. Se on huolehdittava niin perinteiseen rintamamiestaloon kuin uuteen hirsitaloonkin.

KORVAUSILMAVENTTIILIN KÄYTTÖOHJEET

On tärkeää pitää korvausilmaventtiili aina toiminnassa. Sitä ei tulisi turhaan tukkia, tiivistää tai sulkea talvellakaan. Tiivistys ja tukkiminen saattaa aiheuttaa puutteellisen ilmanvaihdon ja näin ollen myös terveyshaittoja ja haittoja rakenteille ilman hallitsemattoman kulkeutumisen takia. Mikäli huomaat, että korvausilmaventtiili on tukittu, on syytä poistaa tukkeet ja selvittää, miksi ilmanvaihto ei toimi oikein. Yleensä syy venttiilin sulkemiselle on, että se aiheuttaa vetoa etenkin kylmällä ilmalla. Vedontunne syntyy kuitenkin ennemmin väärin toimivasta ilmanjaosta kuin korvausilmasta.

Korvausilmaventtiilin sulkeminen on yleensä estetty siten, että venttiiliin on rakennettu erillinen talviasento ja kesäasento. Talvella korvausilmaventtiili on ikään kuin kiinni, talviasennossa ilmareitit ovat pienemmällä mutta venttiili ei ole täysin tukittu. Kesällä venttiili on enemmän auki. Huomioithan, että painovoimainen poisto toimii paremmin talvella ja jos suljemme venttiilin viileällä ilmalla talon
alipaine kasvaa. Huolehdi, että korvausilmaventtiili ei ole koskaan kokonaan kiinni tai tukossa.

MITEN KORVAUSILMAVENTTIILI TULISI PUHDISTAA?

Korvausilmaventtiili on syytä puhdistaa säännöllisesti. Puhdistus tehdään imuroimalla ja kostealla liinalla pyyhkimällä. Mikäli venttiili on varustettu suodattimella, suodatin tulisi vaihtaa kaksi kertaa vuodessa. Jotkin suodattimet voi myös imuroida.

MITÄ JOS KORVAUSILMAN VENTTIILIT PUUTTUVAT?

Mikäli huomaat, että huoneistostasi puuttuu korvausilmaventtiili, on hyvä tarkistaa mikä onrakennuksen ilmanvaihtotapa. 

Mikäli ilmanvaihto ei toimi oikein ja korvausilmaventtiilit puuttuvat, on syytä harkita ilmanvaihdonsaneerausta.

MILLAISIA ONGELMIA KORVAUSILMAAN VOI LIITTYÄ?

Mikäli ilmanvaihto toimii oikein, sisäilman tulisi olla vedoton. Yleisin ongelma korvausilmaventtiileiden toimintaan liittyy vedon tunteeseen. Lisäksi väärin toimivan ilmanvaihdon
seurauksena korvausilmaventtiili jäätyy. Jäätyminen johtuu siitä, että huoneilman kosteus poistuu korvausilmaventtiilin kautta ulos tai huoneilmaa ei sekoitu riittävästi korvausilmaan.


Tehostetuissa poistoilmanvaihdoissa on joskus myös törmätty ongelmaan, jossa korvausilmaventtiili vinkuu. Vinkuminen johtuu liian pienestä korvausilmaventtiilien määrästä suhteessa poistoon. Yhteen korvausilmaventtiiliin kohdistuu liian iso ilmavirtaus. Tämä ongelma voidaan ratkaista lisäämällä korvausilmaventtiileiden määrää.

OMINAISUUKSIA JA ERILAISIA VENTTIILEITÄ

Korvausilmaventtiileitä on tullut markkinoille aikojen saatossa hyvin erilaisia. On olemassa lämmittäviä ja lämmityksellä varustettuja, lämmön talteenotolla varustettuja, termostaateilla varustettuja venttiileitä. Finluft korvausilmajärjestelmä ei ole suoraan lämmittävä, vaan korvausilma esilämmitetään huoneilmaan varastoituneella lämpöenergialla.

Lämmöntalteenotolla varustettujen korvausilmaventtiileiden haaste on, että alipaine ei häviä laitteiston asennuksen myötä. Edelleen asunto tarvitsee poistuvalle ilmalle oikean määrän
korvausilmaventtiilejä. Ilman liikkeen tulee olla puhtaista tiloista likaisiin ja sieltä hallitusti poistokanavaa pitkin ulos.  

Lämmittävässä korvausilmaventtiilissä on usein termostaatti, jonka mukaan ilman lämpötilaa säädetään. Termostaatilla varustettu on myös ns. termostaattinen korvausilmaventtiili, joka säätää korvausilmamäärää ulkolämpötilan mukaan. Näistä venttiileistä voidaan käyttää nimitystä automaattisesti säätyvä tai automaattinen. Kesällä venttiilien ollessa auki taloa tuuletetaan muutoinkin ovien ja ikkunoiden kautta. Talvella ilmojen viiletessä venttiilit vetäytyvät kiinni ja tämä aiheuttaa haastavan tilanteen. Jos kuristamme automaattisesti korvausilmaa poistojen toiminnan tehostuessa viileällä ilmalla, aiheutamme taloon alipaineen ja tämän seurauksena hallitsemattoman ilman kulun rakenteiden läpi asuntoon. 

Korvausilmakanava voidaan varustaa äänenvaimentimella, jolloin äänenvaimennin vähentää ulkoilmasta kantautuvaa ääntä. 

Korvausilmaventtiili voi olla myös sähköinen, joissa on moottori tai puhallin. Niiden avulla korvausilmaa puhalletaan huonetilaan. Korvausilmaventtiili voi toimia myös aurinkokennolla. Ne ovat suosittuja etenkin rakennuksissa, joissa ei ole sähköä saatavilla.

Voit lukea täältä asiakkaidemme kokemuksia korvausilmaventtiileillä varustettujen rakennusten
saneerauksesta.

Perustietoa ilmanvaihdosta löytyy myös sisäilmayhdistyksen sivuilta.

ASKARRUTTAAKO SISÄILMA?

SIVUILTAMME LÖYDÄT LISÄTIETOA MM. KORVAUSILMAJÄRJESTELMÄSTÄ, JA PAINOVOIMAISESTAILMANVAIHDOSTA.

VOIT OSALLISTUA MYÖS ILMANVAIHTOKOULUUN JOSSA ASIANTUNTIJAMME JAKAA ARVOKASTA TIETOA SISÄILMAAN LIITTYEN.

Kysy meiltä neuvoa

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne.

Tai