KORVAUSILMA
JÄRJESTELMÄ

Patentoitu Finluft korvausilmajärjestelmä on kehitetty perinteisen korvausilmaventtiilin tueksiilmanvaihdon toteuttamiseen. Sen avulla korvausilma tuodaan rakennukseen hallitusti ja ilmanjako
saadaan toimimaan oikein, vedon tunne poistettua ja huoneilma raikastettua.

Finluft järjestelmä voidaan asentaa:

1. painovoimaiseen ilmanvaihtoon
2. koneelliseen poistoilmanvaihtoon 
3. koneelliseen tulo-poistoilmanvaihtoon

MITEN ILMANVAIHDON PITÄISI TOIMIA?

RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D2:2012

1. Korvausilmaa tuodaan riittävä määrä puhtaisiin tiloihin
2. Raikas sisäilma johdetaan siirtoreittejä pitkin kohti poistopisteitä
3. Poistoilma ohjataan pois epäpuhtaampaa huoneilmaa sijaitsevista tiloista (keittiö, WC, kylpyhuone,
sauna, vaatehuone)
4. Oleskelualueella ilman tulee vaihtua riittävästi ilman vedon tunnetta

MITEN KORVAUSILMAJÄRJESTELMÄ TOIMII?

1. Korvausilma suodatetaan ja tuodaan huollettavia reittejä hallitusti
2. Korvausilmalaite sekoittaa huoneessa olevaan lämpimään ilmaan raikasta korvausilmaa
3. Raikas tuloilma virtaa huoneen yläosaan
4. Oleskelualueella oleva ilma vaihtuu raikkaaksi eikä lämpökerrostumia muodostu
5. Oikein toimiva ilmanjako poistaa vedontunteen

Katso video

NÄIN FINLUFT KORVAUSILMAJÄRJESTELMÄ VAIKUTTAA SISÄILMAAN

FINLUFT ON UUDEN SUKUPOLVEN ILMANVAIHTORATKAISU. SEN AVULLA SAADAAN HUONEILMASTA TERVEELLISEMPÄÄ, ASUMISESTA TURVALLISEMPAA JA RAKENNUKSEN
KÄYTTÖIKÄÄ PIDEMMÄKSI.

Veto poistuu

Puhdas korvausilma ympäri vuoden.

Lämpötila tasoittuu

Korvausilmalaite tasoittaa lämpötilaeroja huoneistossa lattian ja katon välillä.

Ilmareitit hallintaan

Korvausilma tuodaan hallitusta ja huollettavasta reitistä.

Kaikki ilma hyötykäyttöön

Ilman avustetulla ohjauksella saadaan haluttu ilmankierto.

Energiatehokkuus

Otetaan hyötykäyttöön ylös katonrajaan noussut lämpöenergia. Lämpötilan tasaantuessa
huoneistossa vältytään turhalta lämmittämiseltä.

Huonekosteus hallintaan

Paremmalla ilmankierrolla saadaan sisäilman kosteus hallintaan.

PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO JA KORVAUSILMAJÄRJESTELMÄ

Finluft korvausilmajärjestelmällä voidaan toteuttaa painovoimaiseen ilmanvaihto järjestelmään korvausilman saanti. Finluft korvausilmajärjestelmälla korvausilmareitit toteutetaan joko ikkunan yhteyteen tai seinässä olevaan läpivientiin. Painovoimaisen ilmanvaihdon remontissa on huomioita seuraavat asiat:

1. Jokaiseen puhtaaseen tilaan tulee varmistaa riittävä korvausilman saanti. Hallittuja korvausilmareittejä tulisi olla 1 per puhdas tila tai vähintään 1 jokaista 20 huoneistoneliötä kohden.
Esimerkiksi 80 neliön talossa tulisi olla neljä korvausilmalaitetta.

2. Siirtoilmareitit tulee toteuttaa välioviin joko siirtoilmasäleiköllä tai vähintään 15 mm raolla oven alalaidassa. Siirtoilmareiteillä varmistetaan, että huoneiden välillä ilma vaihtuu ja ilmanvaihto pääsee toimimaan oikein.

3. Poistoilma tulee varmistaa epäpuhtauksia ja kosteutta sisältävistä tiloista. Näitä tiloja ovat mm. keittiö, wc, pesuhuoneet ja vaatehuoneet. Riittävä poistoilma varmistaa, että huoneilmaan kertyneet epäpuhtaudet, hiilidioksidi, hajut ja ilmankosteus saadaan poistettua. Miten Finluft korvausilmajärjestelmä toimii painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa?

Miten Finluft korvausilmajärjestelmä toimii painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa?

 • Korvausilmalaite ottaa sisätilasta huoneilmaa ja esilämmittää sillä korvausilman.
 • Esilämmitetty korvausilma virtaa huoneen yläosaan ottaen katonrajassa olevan ilman lämpöenergian.
 • Oleskelukorkeudelle laskeuduttua korvausilma on lämmennyt huoneilman lämpöiseksi, jolloin vedontunnetta ei pääse syntymään kylmemmilläkään ilmoilla.

Tällä tavalla rakennuksen ilmanjako saadaan toimimaan oikein. Huoneen yläosaan kertynyt lämpökerrostuma saadaan liikkeelle, jonka seurauksena huoneen sisälämpötila tasoittuu. Ilma
saadaan vaihtumaan huoneessa riittävästi ilman iholla tuntuvaa ja epämiellyttävää vedontunnetta.

finlut-korvausilmajarjestelma

MITÄ FINLUFT TUOTTEITA PAINOVOIMAISEN ILMANVAIHDON REMONTTIIN TARVITAAN?

Painovoimaisen ilmanvaihdon remontointiin tarvitaan:

 • seinämallin korvausilmalaite tai ikkunamallin korvausilmalaite jokaiseen puhdasta ilmaa
  sisältävään tilaan
 • siirtoilmaritilät välioviin
 • poistopuhaltimet epäpuhdasta ilmaa sisältäviin tiloihin.

             raakana” huoneen alaosassa kohti poistoilmapisteitä.

KORVAUSILMAJÄRJESTELMÄ KONEELLISEEN POISTOILMANVAIHTOON

Finluft korvausilmajärjestelmällä voidaan toteuttaa koneelliseen poistoilmanvaihtoon. Sen avulla varmistetaan ilmanvaihdon korvausilman saanti. Finluft korvausilmajärjestelmällä korvausilmareitit toteutetaan joko ikkunan yhteyteen, tai seinässä olevaan läpivientiin. 

Koneellisen poistoilmanvaihdon remontissa on huomioita seuraavat asiat:

1. Jokaiseen puhtaaseen tilaan tulee varmistaa riittävä korvausilman saanti. Hallittuja
korvausilmareittejä tulisi olla vähintään 1 jokaista huoneistoneliötä kohden. Esimerkiksi 80 neliön talossa tulisi olla neljä korvausilmalaitetta.

2. Siirtoilmareitit tulee toteuttaa välioviin joko siirtoilmasäleiköllä tai vähintään 15 mm raolla oven alalaidassa. Siirtoilmareiteillä varmistetaan, että huoneiden välillä ilma vaihtuu ja ilmanvaihto pääsee toimimaan oikein.

3. Poistoilman määrä tulee varmistaa, jotta poistoilma ja korvausilma ovat tasapainossa.

korvausilmalaite_koneellinen ilmanvaihto

MITEN FINLUFT KORVAUSILMAJÄRJESTELMÄ TOIMII KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON KANSSA?

 • Korvausilmalaite ottaa ulkoilmasta sopivan määrän korvausilmaa. Ilma suodatetaan ennen
  huoneistoon tuloa.
 • Korvausilmalaite ottaa sisätilasta huoneilmaa ja esilämmittää sillä korvausilman.
 • Esilämmitetty korvausilma virtaa huoneen yläosaan ottaen katonrajassa olevan ilman
  lämpöenergian.
 • Oleskelukorkeudelle laskeuduttua korvausilma on lämmennyt huoneilman lämpöiseksi, jolloin
  vedontunnetta ei pääse syntymään kylmemmilläkään ilmoilla.

 

Tällä tavalla rakennuksen ilmanjako saadaan toimimaan oikein. Huoneen yläosaan kertynytlämpökerrostuma saadaan liikkeelle, jonka seurauksena huoneen sisälämpötila tasoittuu. Ilma saadaan vaihtumaan huoneessa riittävästi ilman iholla tuntuvaa ja epämiellyttävää vedontunnetta.

korvausilmalaite_koneellinen tulo-poisto

MITÄ FINLUFT TUOTTEITA KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON REMONTTIIN TARVITAAN?

Koneellisen poistoilmanvaihdon remontointiin tarvitaan:
 -seinämallin korvausilmalaite tai ikkunamallin korvausilmalaitte jokaiseen puhdasta ilmaa sisältävään tilaan
 -siirtoilmaritilät välioviin

KORVAUSILMAJÄRJESTELMÄ KONEELLISEEN TULO-POISTOILMANVAIHTOON

Koneelliset tulo-poistoilmanvaihdot säädetään lähtökohtaisesti alipaineiseksi. Tämä tarkoittaa, että huoneilmasta viedään ulos enemmän ilmaa kuin sinne tuodaan tilalle.  Nykymääräysten mukaisesti rakennetut talot ovat tiiviitä ja korvausilman saanti on haasteellista. Sen huomaa esimerkiksi takkaa, liesituuletinta ja keskuspölynimuria käyttäessä. Finluft korvausilmajärjestelmä, etenkin seinämallin korvausilmalaite soveltuu hyvin tasaamaan paine- eroja myös uusissa taloissa. Laitteen avulla korvausilma tuodaan hallitusti huollettavaa ilmareittiä pitkin. Näin järjestelmä tasaa olemassa olevaa paine-eroa eri tilanteissa.  Takan ja liesituulettimen vetoisuus paranevat. Myöskään laitteiden yhtäaikainen käyttö ei enää aiheuta epämiellyttäviä tuhkan/ viemärin tuoksuja. Suosituksena on, että yhdellä korvausilmalaitteella tasataan maksimissaan 8 l/s paine-eroa.

MITEN FINLUFT KORVAUSILMAJÄRJESTELMÄ TOIMII KONEELLISEN TULO- POISTOILMANVAIHDON KANSSA?

Korvausilmalaite ottaa ulkoilmasta sopivan määrän korvausilmaa. Ilma suodatetaan ennen huoneistoon tuloa.
-Korvausilmalaite ottaa sisätilasta huoneilmaa ja esilämmittää sillä korvausilman.
-Esilämmitetty korvausilma virtaa huoneen yläosaan ottaen katonrajassa olevan ilman
lämpöenergian.
-Oleskelukorkeudelle laskeuduttua korvausilma on lämmennyt huoneilman lämpöiseksi, jolloin vedontunnetta ei pääse syntymään kylmemmilläkään ilmoilla.
Tällä tavalla rakennuksen ilmanjako saadaan toimimaan oikein. Huoneen yläosaan kertynyt lämpökerrostuma saadaan liikkeelle, jonka seurauksena huoneen sisälämpötila tasoittuu. Ilma saadaan vaihtumaan huoneessa riittävästi ilman iholla tuntuvaa ja epämiellyttävää vedontunnetta.

MITÄ FINLUFT TUOTTEITA KONEELLISEN TULO-POISTOILMANVAIHDON REMONTTIIN TARVITAAN?

Koneellisen tulo-poistoilmanvaihdonpaineentasaukseen tarvitaan:
– seinämallin korvausilmalaite jokaista 8 l/s paine-eroa kohden.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Miten vedontunne poistuu?
Ilmanjako saadaan toimimaan oikein, jolloin kylmä ilma ei pääse laskeutumaan lattianrajaan aiheuttamaan vedontunnetta. Korvausilmalaite ottaa korvausilman sekaan huoneilmaa ja puhaltaa
sen oikealla nopeudella ja oikealla suuntauksella huoneen yläosaan.

Miten Finluft korvausilmajärjestelmä asennetaan?
Ikkunamallin korvausilmalaite asennetaan ikkunan korvausilmaventtiilin päälle. Seinämallin korvausilmalaitteet asennetaan korvausilmaventtiilien tilalle seinään. Poistopuhaltimet asennetaan poistoilmakanaviin poistoventtiilin paikalle.

Miten Finluft korvausilmalaite puhdistetaan?
Finluft korvausilmalaite tulee puhdistaa imuroimalla muutaman kerran vuodessa, noin kahden kuukauden välein. Sen lisäksi suodattimet kannattaa vaihtaa kaksi kertaa vuodessa. Laitteen voi pudistaa kostealla liinalla ja miedolla pesuainevedellä. 

Kuinka usein suodatin tulisi vaihtaa?
Ilmastoinnin suodatin kannattaa vaihtaa kaksi kertaa vuodessa. Suodatinta voi välillä myös imuroida, mikäli siihen on kertynyt roskia.

Millainen ääni laitteessa on?
Ääni on tasainen, tyypillisellä käyttönopeudella n 25 db. Esimerkiksi kodin pohjahäly on yleensä 30 dB ja hiljainen keskustelu 50 dB.

Millainen takuu laitteessa on?
Laitteen laitetakuu on 2 vuotta.

Paineistaako Finluft järjestelmä?
Patentoitu Finluft järjestelmä ei lisää kodin painetta. Laite automaattisesti kierrättää enemmän sisäilmaa, jos poistoilman määrä vähenee. Ilmanjako saadaan toimimaan oikein, jolloin kylmä ilma ei pääse laskeutumaan lattianrajaan aiheuttamaan vedontunnetta. Korvausilmalaite ottaa korvausilman sekaan huoneilmaa ja puhaltaa sen oikealla nopeudella ja oikealla suuntauksella huoneen yläosaan.

Kysy meiltä neuvoa

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne.