Korvausilmajärjestelmä

Korvausilma-järjestelmä

Patentoitu Finluft korvausilmajärjestelmä on kehitetty perinteisen korvausilmaventtiilin tueksi ilmanvaihdon toteuttamiseen. Sen avulla korvausilma tuodaan rakennukseen hallitusti ja ilmanjako saadaan toimimaan oikein, vedon tunne poistettua ja huoneilma raikastettua.

Finluft järjestelmä voidaan asentaa:

 1. painovoimaiseen ilmanvaihtoon
 2. koneelliseen poistoilmanvaihtoon
 3. koneelliseen tulo-poistoilmanvaihtoon

Miten ilmanvaihdon pitäisi toimia?

Rakentamismääräyskokoelma D2:2012

Miten korvausilmajärjestelmä toimii?

Korvausilmalaitteen toiminta

Näin Finluft korvausilmajärjestelmä vaikuttaa sisäilmaan:

Finluft on uuden sukupolen ilmanvaihtoratkaisu. Sen avulla saadaan huoneilmasta terveellisempää, asumisesta turvallisempaa ja rakennuksen käyttöikää pidemmäksi.

Veto poistuu

Puhdas korvausilma hallitusti ympäri vuoden.

Lämpötila tasoittuu

Finluft korvausilaite tasoittaa lämpötilaeroja sekoittamalla ilmaa.

Ilmareitit hallintaan

Korvausilma tuodaan huollettavia ilmareittejä pitkin huoneistoon.

Kaikki ilma hyötykäyttöön

Sisä- ja korvausilmaa sekoittamalla saadaan kiitettävä ilmanlaatu.

Energiatehokas esilämmitys

Huoneen yläosassa oleva lämmin ilma hyödynnetään korvausilman lämmitykseen.

Huonekosteus hallintaan

Paremmalla ilmankierrolla sisäilman kosteus saadaan hallintaan.

Painovoimainen ilmanvaihto ja korvausilmajärjestelmä

Painovoimainen ilmanvaihto ja korvausilma-järjestelmä

Finluft korvausilmajärjestelmällä voidaan toteuttaa painovoimaiseen ilmanvaihto järjestelmään korvausilman saanti. Finluft korvausilmajärjestelmälla korvausilmareitit toteutetaan joko ikkunan yhteyteen tai seinässä olevaan läpivientiin.

Painovoimaisen ilmanvaihdon remontissa on huomioita seuraavat asiat:

1. Jokaiseen puhtaaseen tilaan tulee varmistaa riittävä korvausilman saanti. Hallittuja korvausilmareittejä tulisi olla 1 per puhdas tila tai vähintään 1 jokaista 20 huoneistoneliötä kohden. Esimerkiksi 80 neliön talossa tulisi olla neljä korvausilmalaitetta.

2. Siirtoilmareitit tulee toteuttaa välioviin joko siirtoilmasäleiköllä tai vähintään 15 mm raolla oven alalaidassa. Siirtoilmareiteillä varmistetaan, että huoneiden välillä ilma vaihtuu ja ilmanvaihto pääsee toimimaan oikein.

3. Poistoilma tulee varmistaa epäpuhtauksia ja kosteutta sisältävistä tiloista. Näitä tiloja ovat mm. keittiö, wc, pesuhuoneet ja vaatehuoneet. Riittävä poistoilma varmistaa, että huoneilmaan kertyneet epäpuhtaudet, hiilidioksidi, hajut ja ilmankosteus saadaan poistettua.

Miten Finluft korvausilmajärjestelmä toimii painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa?

Miten Finluft korvausilma-järjestelmä toimii painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa?

 • Korvausilmalaite ottaa ulkoilmasta sopivan määrän korvausilmaa. Ilma suodatetaan ennen huoneistoon tuloa.
 • Korvausilmalaite ottaa sisätilasta huoneilmaa ja esilämmittää sillä korvausilman.
 • Esilämmitetty korvausilma virtaa huoneen yläosaan ottaen katonrajassa olevan ilman lämpöenergian.
 • Oleskelukorkeudelle laskeuduttua korvausilma on lämmennyt huoneilman lämpöiseksi, jolloin vedontunnetta ei pääse syntymään kylmemmilläkään ilmoilla.

Tällä tavalla rakennuksen ilmanjako saadaan toimimaan oikein. Huoneen yläosaan kertynyt lämpökerrostuma saadaan liikkeelle, jonka seurauksena huoneen sisälämpötila tasoittuu. Ilma saadaan vaihtumaan huoneessa riittävästi ilman iholla tuntuvaa ja epämiellyttävää vedontunnetta.

korvausilmaventtiili

Mitä Finluft tuotteita painovoimaisen ilmanvaihdon remonttiin tarvitaan?

Painovoimaisen ilmanvaihdon remontointiin tarvitaan:

 • seinämallin korvausilmalaite tai ikkunamallin korvausilmalaitte jokaiseen puhdasta ilmaa sisältävään tilaan
 • siirtoilmaritilät välioviin
 • poistopuhaltimet epäpuhdasta ilmaa sisältäviin tiloihin.

Korvausilmajärjestelmä koneelliseen poistoilmanvaihtoon

Korvausilma-järjestelmä koneelliseen poistoilmanvaihtoon

Finluft korvausilmajärjestelmällä voidaan toteuttaa koneelliseen poistoilmanvaihtoon. Sen avulla varmistetaan ilmanvaihdon korvausilman saanti. Finluft korvausilmajärjestelmälla korvausilmareitit toteutetaan joko ikkunan yhteyteen tai seinässä olevaan läpivientiin.

Koneellisen poistoilmanvaihdon remontissa on huomioita seuraavat asiat:

1. Jokaiseen puhtaaseen tilaan tulee varmistaa riittävä korvausilman saanti. Hallittuja korvausilmareittejä tulisi olla vähintään 1 jokaista huoneistoneliötä kohden. Esimerkiksi 80 neliön talossa tulisi olla neljä korvausilmalaitetta.

2. Siirtoilmareitit tulee toteuttaa välioviin joko siirtoilmasäleiköllä tai vähintään 15 mm raolla oven alalaidassa. Siirtoilmareiteillä varmistetaan, että huoneiden välillä ilma vaihtuu ja ilmanvaihto pääsee toimimaan oikein.

3. Poistoilman määrä tulee varmistaa, jotta poistoilma ja korvausilma ovat tasapainossa.

Miten Finluft korvausilmajärjestelmä toimii koneellisen poistoilmanvaihdon kanssa?

Miten Finluft korvausilma-järjestelmä toimii koneellisen poistoilmanvaihdon kanssa?

 • Korvausilmalaite ottaa ulkoilmasta sopivan määrän korvausilmaa. Ilma suodatetaan ennen huoneistoon tuloa.
 • Korvausilmalaite ottaa sisätilasta huoneilmaa ja esilämmittää sillä korvausilman.
 • Esilämmitetty korvausilma virtaa huoneen yläosaan ottaen katonrajassa olevan ilman lämpöenergian.
 • Oleskelukorkeudelle laskeuduttua korvausilma on lämmennyt huoneilman lämpöiseksi, jolloin vedontunnetta ei pääse syntymään kylmemmilläkään ilmoilla.

Tällä tavalla rakennuksen ilmanjako saadaan toimimaan oikein. Huoneen yläosaan kertynyt lämpökerrostuma saadaan liikkeelle, jonka seurauksena huoneen sisälämpötila tasoittuu. Ilma saadaan vaihtumaan huoneessa riittävästi ilman iholla tuntuvaa ja epämiellyttävää vedontunnetta.

korvausilmaventtiili

Mitä Finluft tuotteita koneellisen poistoilmanvaihdon remonttiin tarvitaan?

Koneellisen poistoilmanvaihdon remontointiin tarvitaan:

 • seinämallin korvausilmalaite tai ikkunamallin korvausilmalaitte jokaiseen puhdasta ilmaa sisältävään tilaan
 • siirtoilmaritilät välioviin

Korvausilmajärjestelmä koneelliseen tulo-poistoilmanvaihtoon

Korvausilma-järjestelmä koneelliseen tulo-poistoilmanvaihtoon

Koneelliset tulo-poistoilmanvaihdot säädetään lähtökohtaisesti alipaineiseksi. Tämä tarkoittaa, että huoneilmasta viedään ulos enemmän ilmaa kuin sinne tuodaan tilalle.  Nykymääräysten mukaisesti rakennetut talot ovat tiiviitä ja korvausilman saanti on haasteellista. Sen huomaa esimerkiksi takkaa, liesituuletinta ja keskuspölynimuria käyttäessä.

Finluft korvausilmajärjestelmä, etenkin seinämallin korvausilmalaite soveltuu hyvin tasaamaan paine-eroja myös uusissa taloissa. Laitteen avulla korvausilma tuodaan hallitusti huollettavaa ilmareittiä pitkin. Näin järjestelmä tasaa olemassa olevaa paine-eroa eri tilanteissa.

Takan ja liesituulettimen vetoisuus paranevat. Myöskään laitteiden yhtäaikainen käyttö ei enää aiheuta epämiellyttäviä tuhkan/ viemärin tuoksuja.

Suosituksena on, että yhdellä korvausilmalaitteella tasataan maksimissaan 8 l/s paine-eroa.

Miten Finluft korvausilmajärjestelmä toimii koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon kanssa?

 • Korvausilmalaite ottaa ulkoilmasta sopivan määrän korvausilmaa. Ilma suodatetaan ennen huoneistoon tuloa.
 • Korvausilmalaite ottaa sisätilasta huoneilmaa ja esilämmittää sillä korvausilman.
 • Esilämmitetty korvausilma virtaa huoneen yläosaan ottaen katonrajassa olevan ilman lämpöenergian.
 • Oleskelukorkeudelle laskeuduttua korvausilma on lämmennyt huoneilman lämpöiseksi, jolloin vedontunnetta ei pääse syntymään kylmemmilläkään ilmoilla.

Tällä tavalla rakennuksen ilmanjako saadaan toimimaan oikein. Huoneen yläosaan kertynyt lämpökerrostuma saadaan liikkeelle, jonka seurauksena huoneen sisälämpötila tasoittuu. Ilma saadaan vaihtumaan huoneessa riittävästi ilman iholla tuntuvaa ja epämiellyttävää vedontunnetta.

Mitä Finluft tuotteita koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon remonttiin tarvitaan?

Koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon paineentasaukseen tarvitaan:

 • seinämallin korvausilmalaite jokaista 8 l/s paine-eroa kohden.

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Miten vedontunne poistuu?

Ilmanjako saadaan toimimaan oikein, jolloin kylmä ilma ei pääse laskeutumaan lattianrajaan aiheuttamaan vedontunnetta. Korvausilmalaite ottaa korvausilman sekaan huoneilmaa ja puhaltaa sen oikealla nopeudella ja oikealla suuntauksella huoneen yläosaan.

Miten Finluft korvausilmajärjestelmä asennetaan?

Ikkunamallin korvausilmalaite asennetaan ikkunan korvausilmaventtiilin päälle. Seinämallin korvausilmalaitteet asennetaan korvausilmaventtiilien tilalle seinään. Poistopuhaltimet asennetaan poistoilmakanaviin poistoventtiilin paikalle.

Miten Finluft korvausilmalaite puhdistetaan?

Finluft korvausilmalaite tulee puhdistaa imuroimalla muutaman kerran vuodessa, noin kahden kuukauden välein. Sen lisäksi suodattimet kannattaa vaihtaa kaksi kertaa vuodessa. Laitteen voi pudistaa kostealla liinalla ja miedolla pesuainevedellä.

Kuinka usein suodatin tulisi vaihtaa?

Ilmastoinnin suodatin kannattaa vaihtaa kaksi kertaa vuodessa. Suodatinta voi välillä myös imuroida, mikäli siihen on kertynyt roskia.

Millainen ääni laitteessa on?

Ääni on tasainen, tyypillisellä käyttönopeudella n 25 db. Esimerkiksi kodin pohjahäly on yleensä 30 dB ja hiljainen keskustelu 50 dB.

Millainen takuu laitteessa on?

Laitteen laitetakuu on 2 vuotta.

Paineistaako Finluft järjestelmä?

Patentoitu Finluft järjestelmä ei lisää kodin painetta. Laite automaattisesti kierrättää enemmän sisäilmaa, jos poistoilman määrä vähenee.

Ilmanjako saadaan toimimaan oikein, jolloin kylmä ilma ei pääse laskeutumaan lattianrajaan aiheuttamaan vedontunnetta. Korvausilmalaite ottaa korvausilman sekaan huoneilmaa ja puhaltaa sen oikealla nopeudella ja oikealla suuntauksella huoneen yläosaan.

Kerromme mielellämme lisää

Pyydä tarjous

Suunnittelija, Isännöitsijä, Projektipäällikkö, Urakoitsija tai Kiinteistönomistaja!

Haaveiletko paremmasta sisäilmasta?
Suunnitteletko isompaa projektia? Pyydä tarjous kiinteistösi korvausilmaventtiileistä ja kanavapuhaltimista.

Saat tarjouksen koko ilmanvaihtoremontista!

Puhelin

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö

Soita asiantuntijallemme
050 440 5559

  Jälleenmyyjät

  Etsi lähin jälleenmyyjäsi