Näin teet kerrostalon ilmanvaihtoremontin 25 % edullisemmin

Kerrostalon ilmanvaihtoremontti edullisesti? Kuulostaa epäilyttävältä. Mistä löytyy aidan matalin kohta tällä kertaa? Mistä nyt aiotaan tinkiä? Edullinen ilmanvaihtoremontti ei välttämättä tarkoita huonompaa ilmanvaihtoa. Päinvastoin: oikealla tavalla ja oikeilla menetelmillä tehty remontti tuottaa parempia tuloksia ja säästää kustannuksia.

Kerrostalon ilmanvaihtoremontti saa kimmokkeen jatkuvista ongelmista

Kerrostalon ilmavaihtoremontti lähtee yleensä liikkeelle joko muista tehdyistä remonteista tai kerrostalossa ilmenneistä ongelmista. Ikkuna-, julkisivu- ja lämmitysjärjestelmäremontit vaikuttavat kerrostalon ilmanvaihtoon. Jos rakenteet ovat tiivistyneet, on korvausilman saanti hankalaa.

Kerrostaloissa sisäilman ongelmat johtuvat joko vedosta, huonosti vaihtuvasta ilmasta tai toisista huoneistoista tulevista hajuista. Ongelmien aiheuttaja on usein sama: huoneistoista ei poistu riittävästi epäpuhdasta ilmaa eikä tilalle saada riittävästi puhdasta korvausilmaa. 

Perinteisesti toteutetuissa ilmanvaihtojärjestelmissä yksittäisen huoneiston muutokset vaikuttavat koko kerrostalon ilmanvaihtoon. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi korvausilmaventtiilien tukkiminen tai sulkeminen vedon tunteen poistamiseksi. Suljettu korvausilmaventtiili aiheuttaa lisääntynyttä korvausilman tarvetta muualla, ja ongelma on valmis. 

Onko kerrostalon ilmanvaihto mahdollista saada kuntoon? Yleinen mielikuva on, että kerrostalon ilmanvaihtoremontit ovat kalliita ja hyödyt pysyvät vain muutaman vuoden. 

Vanhoja kerrostaloja.
Kerrostalon ilmanvaihtoremontti saa kimmokkeen jo aiemmin tehdyistä remonteista tai talossa ilmenneistä ongelmista. Esimerkiksi ovi- ja ikkunaremontit vaikuttavat ilmanvaihtoon.

Korvausilmajärjestelmän modernisointi on kustannustehokkain toteutustapa

Ilmanvaihtojärjestelmä voidaan remontoida monella tavalla. Sopiva tapa riippuu tietysti jo olemassa olevasta ilmanvaihtojärjestelmästä. Useimmiten kerrostaloissa on joko painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilma vaihtuu fysiikan lakeihin perustuen paine-erojen ja lämpötilaerojen avulla ilman koneita.  Koneellisessa poistoilmanvaihdossa ilmaa poistetaan koneellisesti esimerkiksi rappukäytävästä. 

Näihin ilmanvaihtojärjestelmiin on muutama vaihtoehtoinen remontointitapa. Edullisin on ilmanvaihdon tasapainoitus, jossa mittausten perusteella säädetään korvausilmaventtiilit ja poistopuhaltimet tasapainoon.

Tasapainotukseen liittyy kaksi haastetta. Ensimmäinen on se, ettei korvausilman määrää pystytä välttämättä täyttämään edes teoriassa. Toinen haaste on se, että yhden huoneiston tekemät muutokset vaikuttavan koko talon ilmanvaihtoon. Jos yhden huoneiston asukas tekee muutoksia korvausilmaventtiileiden asentoihin tai tukkii venttiilin täysin, heikentää se koko talon ilmanvaihdon tasapainoa. 

On mahdollista tehdä myös huoneistokohtainen ilmanvaihto, joka poistaa tasapainotuksen ongelmia, mutta on remonttina huomattavasti mittavampi. Kun ilmanvaihtoa koneellistetaan, on huomioitava myös muita rakennusteknisiä asioita. Tarvittaessa tehdään korjauksia koko rakenteeseen.  

Korvausilmajärjestelmän modernisointi on yksi yleisin, varmin ja turvallisin tapa parantaa ilmanvaihtoa. Vanhat korvausilmaventtiilit uusitaan nykyaikaisiksi ja poistoilmakoneita huolletaan, saneerataan tai jopa lisätään. Tämä remontti on kustannuksiltaan edullinen ja parantaa kerrostalon ilmanvaihdon toimivuutta. Remonttiin on valittava oikeanlaiset korvausilmalaitteet, jotta ilmanvaihdon ympärivuotinen ja riittävä toiminta voidaan varmistaa. 

Korvausilmalaitteden ominaisuuksissa on isoja eroja

Jos harkitset ilmanvaihdon remontointia ja korvausilmajärjestelmän modernisointia, on ilmanvaihtoremontti suunniteltava huolellisesti. Ammattitaitoinen LVI-suunnittelija osaa määritellä riittävät ilmamäärät ja korvausilmalaitteet  kerrostaloosi sopivaksi.

Kerrostaloissa käytettävissä korvausilmalaitteissa on isoja eroja esimerkiksi venttiilin tuottaman ilmamäärän suhteen. Jos venttiili valitaan väärin, voidaan venttiileitä joutua asentamaan tuplamäärä, jotta saavutetaan riittävät ilmamäärät. Tuloilman suodatus kuristaa usein ilmamääriä jopa puoleen ilmoitetusta, joten ammattitaitoinen suunnittelu korostuu, etteivät paine-erot kasvaisi liian suuriksi.

Mikäli korvausilmaventtiilissä ei ole vedontunnetta vähentävää sisäilman kierrätystä, ei remontille asetettuja viihtyisyystavoitteita välttämättä saavuteta. Ilman sisäilman kierrätystä huoneilmaa ei saada vaihtumaan oikein, vaan vetoa tuntuu edelleen.

Finluft -korvausilmalaitteilla saat riittävästi korvausilmaa ilman ylisuurta alipainetta ja vedon tunnetta

Finluft -korvausilmalaitteet on suunniteltu suomalaisiin, vaihteleviin olosuhteisiin. Laitteet  toimivat vedottomasti lämmityskaudella ja tuovat korvausilmaa myös kesällä. 

Riittävät ilmamäärät saadaan aikaiseksi suuremmilla suodatinpinnoilla ja oikean tyyppisillä kennosuodattimilla. Suodattimien läpi saadaan virtaamaan enemmän ilmaa menettämättä kuitenkaan suodatustehoa. Sähköstaattisesti toimiva suodatin poistaa korvausilman epäpuhtauksia tehokkaasti heikentämättä kuitenkaan suodattimen ilmanläpäisykykyä.

Ainutlaatuinen sisäilman kierrätys parantaa ilman kiertoa ja virtausnopeutta, jolloin vedontunne poistuu kokonaan. Korvausilma ei pääse laskeutumaan lattianrajaan aiheuttaen vedontunnetta, vaan sisäilman kierrätyksen avulla korvausilma lämmitetään ja puhalletaan huoneen yläosaan. Ilma vaihtuu koko huoneen oleskelualueella.

Riittävät ilmamäärät oikeilla paine-eroilla

LVI-suunnittelija suunnittelee tarvittavat ilmamäärät rakennuksen koon ja käytön mukaan. Jotta tavoitteenmukaisiin ilmamääriin ja paine-eroihin päästään, tulee valita riittävä määrä oikeanlaisia korvausilmalaitteita. 

Finluftin korvausilmalaitteissa ilmamäärät ovat 0-10pa tavoitellussa paine-erossa 30-50% suuremmat kuin monilla markkinoilla olevilla korvausilmaventtiileillä. Siksi talon korvausilmaremontti voidaan toteuttaa 30-50% pienemmällä laitemäärällä! Laitemäärä vaikuttaa suoraan asennuskustannuksiin ja järjestelmän huoltokustannuksiin.

Finluft -järjestelmään tarvitaan 30-50% vähemmän reikiä ja 30-50% vähemmän suodattimia. 

Kerrostalon korvausilmajärjestelmän modernisointi Finluft -järjestelmällä on noin 25% edullisempaa kuin muilla vastaavilla laitteilla toteutettuna. 

Finluft -järjestelmän valinnut saa:

 • vedotonta huoneilmaa ainutlaatuisen huoneilman kierrätyksen ansiosta
 • säädettävät korvausilmalaitteet
 • hiljaiset korvausilmalaitteet
 • korvausilmalaitteissa tyylikäs design-ulkonäkö 
 • isommat ilmamäärät 
 •   vähemmän laitteita, vähemmän reikiä seinään
 •   pienemmät huoltokustannukset
 •   Monipuoliset asennustavat
 •   Sopii myös olemassa oleviin läpivienteihin
 • ei vetoa
 • ei tarvitse sulkea talvella
 • korvausilmaa tulee myös kesällä, vaikka olisi painovoimainen ilmanvaihto

Käyttämällä kerrostalon ilmanvaihtoremontissa Finluftin korvausilmalaitteitta, päästään tavoiteltuun lopputulokseen. Käyttömukavuus on hyvä ja kokonaiskustannukset ovat matalat.

Uusimpia artikkeleita:

Sisäilmaongelmat aiheuttavat hengitystieoireita

Hyvä sisäilma vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin

Hyvä sisäilma edistää terveyttä ja hyvinvointia. Huono sisäilma voi aiheuttaa ärsytys-, hengitystie- ja yleisoireita. Hengitysliiton mukaan sisäilmaongelmat liittyvät usein riittämättömään ilmanvaihtoon. Puutteellisen ilmanvaihdon ongelmat ovat onneksi ratkaistavissa.

Read More »